Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0104(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0401/2008

Predložena besedila :

A6-0401/2008

Razprave :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Glasovanja :

PV 19/11/2008 - 7.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0550

Sprejeta besedila
PDF 541kWORD 217k
Sreda, 19. november 2008 - Strasbourg
Spremembe skupne kmetijske politike *
P6_TA(2008)0550A6-0401/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. novembra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. […]/2008 (KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0306),

–   ob upoštevanju členov 36 in 37 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0241/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0401/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe o ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3
(3)  Za žita je treba sistem spremeniti, da se zagotovi konkurenčnost in tržna naravnanost sektorja ob hkratnem ohranjanju vloge intervencije kot varnostne mreže v primeru motenj na trgu in za olajšanje odziva kmetov na tržne pogoje. Sklepi Sveta o reformi sistema intervencije za koruzo so predvideli pregled celotnega sistema intervencij za žita v okviru pregleda stanja na podlagi analize, ki je pokazala določeno tveganje za dodatno intervencijo za ječmen, če bi bile cene nizke. Trenutni izgledi za žita pa so se od tedaj bistveno spremenili in je zanje značilno ugodno cenovno okolje na svetovnem trgu, ki je posledica naraščajočega povpraševanja v svetu in nizke svetovne zaloge žit. V tem okviru bi določitev intervencijskih ravni na nič za druga krmna žita v istem časovnem okviru kot reforma za koruzo omogočila intervencijo, ne da bi ta imela negativne posledice za trg za žita kot celoto. Napoved za sektor žit prav tako velja za trdo pšenico, kar pomeni, da bi lahko intervencijske odkupe odpravili, saj so izgubili svoj pomen, ker so tržne cene zmeraj znatno nad intervencijskimi cenami. Ker mora biti intervencija za žita bolj varnostna mreža kot pa element, ki vpliva na oblikovanje cen, razlike glede obdobij žetve v državah članicah, s katerimi se dejansko začnejo tržne akcije, niso več pomembne, ker sistem ne bo več določal cen, ki odražajo inervencijske ravni plus mesečna povečanja. Zaradi poenostavitve je treba datume za intervencije za žita uskladiti v celotni Skupnosti.
(3)  Za žita je treba sistem spremeniti, da se zagotovi konkurenčnost in tržna naravnanost sektorja ob hkratnem ohranjanju vloge intervencije kot varnostne mreže v primeru motenj na trgu in za olajšanje odziva kmetov na tržne pogoje. Sklepi Sveta o reformi sistema intervencije za koruzo so predvideli pregled celotnega sistema intervencij za žita v okviru pregleda stanja na podlagi analize, ki je pokazala določeno tveganje za dodatno intervencijo za ječmen, če bi bile cene nizke. Trenutni izgledi za žita pa so se od tedaj bistveno spremenili in je zanje značilno ugodno cenovno okolje na svetovnem trgu, ki je posledica naraščajočega povpraševanja v svetu in nizke svetovne zaloge žit. V tem okviru bi določitev intervencijskih ravni na nič za druga krmna žita v istem časovnem okviru kot reforma za koruzo omogočila intervencijo, ne da bi ta imela negativne posledice za trg za žita kot celoto. Napoved za sektor žit prav tako velja za trdo pšenico, kar pomeni, da bi lahko intervencijske odkupe odpravili, saj so izgubili svoj pomen, ker so tržne cene zmeraj znatno nad intervencijskimi cenami. Ker mora biti intervencija za žita bolj varnostna mreža, jo je treba odpreti le v zadnjih treh mesecih tržnega leta.
Sprememba 2
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4
(4)  Od reforme iz leta 2003 se je konkurenčnost sektorja riža povečala s stabilno proizvodnjo, z zmanjševanjem zalog zaradi naraščajočega povpraševanja v Skupnosti in na svetovnem trgu, s pričakovanimi cenami znatno nad intervencijsko ceno. Zato določitev intervencijskega odkupa za riž ni več potrebna in jo je treba ukiniti.
(4)  Od reforme iz leta 2003 se je konkurenčnost sektorja riža povečala s stabilno proizvodnjo, z zmanjševanjem zalog zaradi naraščajočega povpraševanja v Skupnosti in na svetovnem trgu, s pričakovanimi cenami znatno nad intervencijsko ceno. Intervencijo pa je vseeno treba ohraniti kot varnostno mrežo.
Sprememba 3
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6
(6)  Ukinitev intervencije za te proizvode se lahko varno izvede v letu 2009, ker sedanje razmere na trgu in obeti kažejo na to, da se zanje intervencija v letu 2009 v nobenem primeru ne bi uporabljala.
(6)  Ukinitev intervencije za riž in svinjsko meso se lahko varno izvede v letu 2009, ker sedanje razmere na trgu in obeti kažejo na to, da se zanje intervencija v letu 2009 v nobenem primeru ne bi uporabljala.
Sprememba 5
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)  Podpora za naložbe proizvajalcev mleka se z učinkom od leta 2009 ne bi smela več omejevati z določeno kvoto, da bi proizvajalci lahko vlagali bolj glede na razmere na trgu.
Sprememba 6
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10
(10)  Pomoč za zasebno skladiščenje masla se ne uporablja na široko. Ne glede na to pa bo zaradi sezonskosti pridelave mleka v Skupnosti zmeraj obstajala sezonskost proizvodnje masla. Zaradi tega lahko pride do začasnega pritiska na trg z maslom, ki se ga lahko ublaži s sezonskim skladiščenjem. Odločitev pa mora sprejeti Komisija bolj na podlagi preudarne tržne analize kot pa obveznosti, da se vsako leto odpre shemo in bi morala shema postati neobvezna.
črtano
Sprememba 7
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 12
(12)  Pomoči za odkup masla za slaščice in sladoled in za neposredno porabo so bile zmanjšane v skladu z znižanjem intervencijske cene za maslo od leta 2004 in so tako bile enake nič, preden so bili razpisi začasno ustavljeni zaradi ugodnih razmer na trgu. Sheme za pomoč za odkup niso več potrebne kot podpora trgu na ravni intervencijskih cen in jih je treba zaradi tega ukiniti.
(12)  Pomoči za odkup masla za slaščice in sladoled in za neposredno porabo so bile zmanjšane v skladu z znižanjem intervencijske cene za maslo od leta 2004 in so tako bile enake nič, preden so bili razpisi začasno ustavljeni zaradi ugodnih razmer na trgu.
Sprememba 8
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 13
(13)  Kakor že pri reformi skupne kmetijske politike iz leta 2003, je za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva Skupnosti in za spodbujanje tržno naravnanega in trajnostnega kmetijstva treba nadaljevati s prehodom s proizvodne podpore na podporo proizvajalcem z ukinitvijo obstoječih pomoči v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za posušeno krmo, lan, konopljo in krompirjev škrob in z vključitvijo podpore za te proizvode v sistem nevezane dohodkovne podpore za vsako kmetijo. Kakor že pri reformi SKP iz leta 2003 bo, čeprav bo nevezana pomoč izplačana kmetom pustila dejansko izplačane zneske nespremenjene, znatno povečala učinkovitost dohodkovne pomoči.
(13)  Kakor že pri reformi skupne kmetijske politike iz leta 2003, je za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva Skupnosti in za spodbujanje tržno naravnanega in trajnostnega kmetijstva treba nadaljevati s prehodom s proizvodne podpore na podporo proizvajalcem z ukinitvijo obstoječih pomoči v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za lan, konopljo in krompirjev škrob in z vključitvijo podpore za te proizvode v sistem nevezane dohodkovne podpore za vsako kmetijo. Kakor že pri reformi SKP iz leta 2003 bo, čeprav bo nevezana pomoč, izplačana kmetom, pustila dejansko izplačane zneske nespremenjene, znatno povečala učinkovitost dohodkovne pomoči.
Sprememba 9
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 14
(14)  Svet se je leta 2000 odločil za postopno ukinjanje pomoči za kratka lanena vlakna in vlakna konoplje. Ta odločitev se bo izvajala od tržnega leta 2009/2010 s spremembami enotne SUT z Uredbo (ES) št. 247/2008, enako kot ukinitev dodatne pomoči za predelovalce lana na tradicionalnih območjih. Pomoč za dolga lanena vlakna je treba ločiti od proizvodnje. Vendar, da se omogoči industriji, da se prilagodi, mora polovica prehoda na shemo enotnega plačila potekati v letu 2011, preostali del v letu 2013.
(14)  Svet se je leta 2000 odločil za postopno ukinjanje pomoči za kratka lanena vlakna in vlakna konoplje. Ta odločitev se bo izvajala od tržnega leta 2009/2010 s spremembami uredbe o enotni SUT z Uredbo (ES) št. 247/2008, enako kot postopna ukinitev dodatne pomoči za predelovalce lana na tradicionalnih območjih. Pomoč za dolga lanena vlakna je treba ločiti od proizvodnje. Vendar, da se omogoči industriji, da se prilagodi, je treba prehod na shemo enotnega plačila izvesti najpozneje do leta 2013.
Sprememba 10
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15
(15)  Sistem za posušeno krmo je bil reformiran v letu 2003, ko je bil del pomoči dan pridelovalcem in ločen od proizvodnje. Ob tem ozadju splošne usmeritve pregleda stanja v smeri večje tržne naravnanosti in sedanjih izgledov na trgih za krmo je treba prehod na popolno proizvodno nevezanost za celoten sektor zato dokončati z ločevanjem preostale pomoči od dejavnosti. Možno bi moralo biti ublažiti učinke prenehanja izplačevanja pomoči predelovalcem z ustreznimi prilagoditvami pri ceni, plačani proizvajalcem surovin, ki bodo sami prejemali povečane pravice do neposrednih plači zaradi ločitve pomoči od proizvodnje. Prenehanje izplačevanje pomoči predelovalcem je prav tako utemeljena glede na stanje na trgu in obete za stročnice kot celoto. Ob upoštevanju dejstva, da se sektor že prestrukturira od reforme iz leta 2003, in posebnega negativnega vpliva na okolje, ki ga po nedavnih ugotovitvah ustvarja proizvodnja dehidrirane krme, je treba pomoč ločiti od proizvodnje, čeprav je treba predvideti kratko prehodno obdobje dveh let, da se sektorju omogoči, da se prilagodi.
(15)  Sistem za posušeno krmo je bil reformiran v letu 2003, ko je bil del pomoči ločen od proizvodnje in dan pridelovalcem. Ob tem ozadju splošne usmeritve pregleda stanja v smeri večje tržne naravnanosti in sedanjih razmer na trgih za krmo je treba prehod na popolno proizvodno nevezanost za celotno pomoč v sektorju zato dokončati z ločevanjem preostale pomoči od dejavnosti najpozneje do leta 2013.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Razvoj na domačih in mednarodnih trgih za žita in škrob je privedel do tega, da nadomestilo za proizvodnjo škroba ne ustreza več glede na svoje prvotne cilje in ga je treba zato ukiniti. Razmere na trgu in obeti so taki, da je pomoč že nekaj časa enaka nič in pričakuje se, da se bo to nadaljevalo, tako da se lahko izvede hitra ukinitev brez negativnih posledic za sektor.
črtano
Sprememba 12
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 18
(18)  Določbe o izrednih ukrepih za podporo trga (subvencioniranje trga), povezanih z boleznimi živali, morajo biti obravnavane s horizontalno določbo o obvladovanju tveganja in jih je treba zato črtati iz Uredbe (ES) št. 1234/2007.
črtano
Sprememba 13
Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 19
(19)  Organizacije proizvajalcev imajo lahko koristno vlogo pri združevanju ponudbe v sektorjih, v katerih obstaja neravnovesje v koncentraciji proizvajalcev in kupcev. Države članice morajo biti zato sposobne priznavati organizacije proizvajalcev v vseh sektorjih.
(19)  Če zavarovanje letine ali vzajemni skladi lahko prispevajo h kurativnemu obvladovanju tveganj, so lahko ekonomsko in socialno zelo dragi, zato je treba hkrati spodbujati razvoj instrumentov, ki omogočajo preventivno obvladovanje tveganj. Organizacije proizvajalcev, kot so medpanožne organizacije, imajo lahko pomembno vlogo pri preventivnem obvladovanju tveganj, zlasti pri združevanju ponudbe v sektorjih, v katerih obstaja neravnovesje v koncentraciji proizvajalcev in kupcev, ali pri izboljšanju poznavanja trgov. Države članice morajo biti zato sposobne priznavati organizacije proizvajalcev in panožne organizacije v vseh sektorjih.
Sprememba 42
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 4 – odstavek 3
(-1) Člen 4(3) Uredbe (ES) št. 247/2006 se nadomesti z:
"Z odstopanjem od odstavka 2(a) se smejo z Azorov v druge dele Skupnosti po navedenih letih odposlati naslednje največje količine sladkorja (oznaka KN 1701):
v letu 2008: 3000 ton,
v letu 2009: 2285 ton,
v letu 2010: 1570 ton,
v letu 2011: 855 ton."
Sprememba 44
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 247/2006
Člen 5 – odstavek 1
(-1a) Člen 5(1) Uredbe (ES) št. 247/2006 se nadomesti z:
"V obdobju iz člena 10(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 velja za sladkor C iz člena 13 navedene uredbe, ki se izvaža v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2670/81 z dne 14. septembra 1981 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto, in ki se pripelje za tamkajšnjo porabo na Madeiro in Kanarske otoke v obliki belega sladkorja iz oznake KN 1701 ter za rafiniranje in porabo na Azore v obliki surovega sladkorja iz oznake KN 1701 12 10 in/ali KN 1701 11 10, sistem oprostitve uvoznih dajatev, pod pogoji iz te uredbe in v mejah iz predhodnih bilanc preskrbe iz člena 2 te uredbe."
Sprememba 66
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 1
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 8 – odstavek 1 – točka (b)
(1)  Točka (b) člena 8(1) se črta.
črtano
Sprememba 14
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 10
(2)  Člen 10 se spremeni:
črtano
(a)  Odstavek 1 se spremeni:
(i) točka (a) se nadomesti z: naslednjim:
"(a) navadna pšenica, ječmen, koruza in sirek;"
(ii) točka (b) se črta;
(b)  Odstavek 2 se črta.
Sprememba 15
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – točka a
(a) za žita od 1. novembra do 31. maja;
(a) za žita od 1. marca do 31. maja;
Sprememba 16
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – a (novo)
(da) za svinjsko meso, celotno katero koli tržno leto;
Sprememba 17
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – a (novo)
(ba) je odprta za svinjsko meso s strani Komisije brez pomoči odbora iz člena 195(1), če v reprezentativnem obdobju povprečna tržna cena mesa prašičjih trupov, kakor je ugotovljena glede na cene, zabeležene v vsaki državi članici na reprezentativnih trgih Skupnosti in ovrednotene s koeficienti, ki odsevajo relativno velikost prašičje črede v vsaki državi članici, je in bo verjetno še naprej nižja od 103 % referenčne cene.
Sprememba 18
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – odstavek 2
2.  Komisija lahko prekine izvajanje javne intervencije za navadno pšenico brez pomoči odbora iz člena 195(1), če je cena za pšenico z najmanjšo vsebnostjo beljakovin 11 % "Rouen delivered" višja od referenčne cene.
2.  Komisija lahko prekine izvajanje javne intervencije za navadno pšenico, če je cena za pšenico z najmanjšo vsebnostjo beljakovin 11 % "Rouen delivered" višja od referenčne cene.
Komisija jo lahko ponovno začne brez pomoči odbora iz člena 195(1), če pogoji iz prvega pododstavka tega odstavka ne veljajo več.
Komisija jo lahko ponovno začne, če pogoji iz prvega pododstavka tega odstavka ne veljajo več.
Sprememba 67
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 4
Uredba (ES) št. 1234/2007
Pododdelek III – člen 18
(4)  Pododdelek III oddelka II poglavja I naslova I dela II se nadomesti z naslednjim:
"Pododdelek III
Intervencijske cene
Člen 18
Intervencijske cene
1.  Intervencijske cene in količine, sprejete za intervencijo za proizvode iz člena 10(a), (d), (e) in (f), določi Komisija z razpisnimi postopki. V posebnih okoliščinah so lahko razpisni postopki omejeni na, oziroma se lahko intervencijske cene in količine, sprejete za intervencijo, določijo za državo članico ali za regijo države članice na podlagi evidentiranih povprečnih tržnih cen.
2.  Intervencijska cena, določena v skladu z odstavkom 1, ne sme biti višja:
(a) za žita, od ustrezne referenčne cene;
(b) za govedino. od povprečne tržne cene, evidentirane v državi članici ali regiji države članice, povečane za znesek, ki ga določi Komisija na podlagi objektivnih meril;
(c) za maslo, od 90 % referenčne cene;
(d) za posneto mleko v prahu, od referenčne cene.
3.  Intervencijska cena za sladkor znaša 80 % referenčne cene, določene za tržno leto, ki sledi tržnemu letu, v katerem je bila ponudba predložena. Vendar, če se kakovost sladkorja, ponujenega plačilni agenciji razlikuje od standardne kakovosti, opredeljene v točki B Priloge IV, za katero je referenčna cena določena, se intervencijska cena ustrezno zviša ali zniža."
črtano
Sprememba 43
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
(4a)  V členu 26(2)(a) se vstavi naslednja točka:
"(iia) za uporabo v skladu s posebnim režimom preskrbe iz člena 5 Uredbe (ES) št. 247/2006"
Sprememba 19
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 5
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje I – oddelek III – pododdelek I
(5)  Pododdelek I oddelka III poglavja I Naslova I dela II se črta.
črtano
Sprememba 20
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 6
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 31
(6)  Člen 31 se spremeni:
črtano
(a)  Odstavek 1 se spremeni:
(i) za točko (c) se vstavijo naslednje točke:
"(ca) nesoljeno maslo, izdelano iz smetane ali mleka v odobrenem podjetju Skupnosti, z najmanjšo vsebnostjo 82 mas. % maslene maščobe, največjo vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe 2 mas. %, in z največjo vsebnostjo vode 16 mas. %;
(cb) slano maslo, izdelano iz smetane ali mleka v odobrenem podjetju Skupnosti, z najmanjšo vsebnostjo maslene maščobe 80 mas. %, največjo vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe 2 mas. %, največjo vsebnostjo vode 16 mas. % in največjo vsebnostjo soli 2 mas. %;"
(ii) točka (e) se črta;
(b)  V odstavku 2 se črta drugi pododstavek.
Sprememba 21
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 7
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 34 a (novo)
Vstavi se naslednji člen 34a:
"Člen 34a
črtano
Pogoji za dodelitev pomoči za maslo
1.  Komisija se lahko odloči, da dodeli pomoč za zasebno skladiščenje za maslo zlasti, če gibanje cen in zalog proizvodov kažeta na resno neravnotežje na trgu, ki bi se lahko preprečilo ali zmanjšalo s sezonskim skladiščenjem.
2.  Znesek pomoči določi Komisija ob upoštevanju stroškov skladiščenja in verjetnega gibanja cen za maslo."
Sprememba 22
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 8
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 36
(8)  Člen 36 se črta.
črtano
Sprememba 23
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 11
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 44
(11)  Člen 44 se črta.
črtano
Sprememba 24
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 12 – točka a
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 46 – odstavek 1
(a)  Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim: "3.
črtano
"1. Za izredne ukrepe za podporo trga iz člena 45 Skupnost zagotovi delno financiranje, enako 50 % stroškov, ki jih krijejo države članice."
Sprememba 25
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 66 – odstavek 5 a (novo)
(14a)  V členu 66 se doda naslednji odstavek:
"5a. Države članice lahko zaprosijo za začasno povišanje kvote na podlagi neporabljenih mlečnih kvot v drugih državah članicah, če lahko dokažejo, da delovanje njihovega trga z mlekom in mlečnimi izdelki pod osnovnimi pogoji ne bo uspešno. Zato Komisija vsako leto izračuna neporabljene mlečne kvote. Oceni tudi morebitne prošnje držav članic za dodatno povišanje kvot in predloži predlog za začasno dodelitev proizvodne kvote na začetku vsakega tržnega leta. Te začasne kvote so v danem tržnem letu vedno nižje od višine neporabljenih kvot v tržnem letu pred njim. Komisiji lahko pomaga odbor iz člena 195(1)."
Sprememba 26
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 14 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 78 – odstavek 3 a (novo)
14b. V členu 78 se vstavi naslednji odstavek:
"3a. Vsi prihodki iz plačil dodatnega davka, izplačanih Uniji, ter prihranki v proračunu za kmetijstvo bi morali biti namenjeni skladu za mlečni sektor, da bi se lahko uvedli spremljevalni ukrepi v sektorju mleka.
Ukrepi iz člena 68 [Splošna pravila] Uredbe (ES) št. [...]/2008 [nova uredba o neposrednih plačilih] se ne smejo financirati po tej shemi."
Sprememba 27
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 17
Uredba (ES) št. 1234/2007
Del II – naslov I – poglavje IV – oddelek I – pododdelek I
(17)  Pododdelek I oddelka I poglavja IV naslova I dela II se črta.
črtano
Sprememba 28
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 18 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 91 – odstavek 1 – pododstavek 2
(18a)  V členu 91(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
"V tržnih letih od 2009/2010 do 2012/2013 se pomoč pod istimi pogoji dodeli tudi za predelavo slame iz lanu in predelavo konoplje, gojenih za proizvodnjo kratkih vlaken."
Sprememba 29
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 19
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 92 – odstavek 1
"1. Znesek pomoči za predelavo iz člena 91 za dolga lanena vlakna znaša:
"1. Znesek pomoči za predelavo iz člena 91 za dolga lanena vlakna znaša:
(a)  200 EUR za tržni leti 2009/2010 in 2010/2011; in
(a) za dolga lanena vlakna 160 EUR za tržna leta od 2009/2010 do 2012/2013;
(b)  100 EUR za tržni leti 2011/2012 in 2012/2013."
(b) za kratka lanena in konopljena vlakna, ki vsebujejo največ 7,5 % nečistoč in pezdirja, 90 EUR za tržna leta od 2009/2010 do 2012/2013.
Vendar se lahko države članice ob upoštevanju tradicionalnih trgov odločijo, da dodelijo pomoč tudi:
(a) za kratka lanena vlakna, katerih odstotek nečistoč in pezdirja je med 7,5 % in 15 %;
(b) za konopljena vlakna, katerih odstotek nečistoč in pezdirja je med 7,5 % in 25 %.
V primerih iz drugega pododstavka država članica dodeli pomoč za količino, ki ni večja od proizvedene količine, na podlagi 7,5 % nečistoč in pezdirja."
Sprememba 30
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 20 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 94 – odstavek 1 a
(20a)  V členu 94 se odstavek 1a nadomesti z:
"1a. Za kratka lanena vlakna in konopljena vlakna, za katera se lahko dodeli pomoč, se določi maksimalna zajamčena količina 147 265 ton za vsako tržno leto od 2009/2010 do 2012/2013. Navedena količina se razdeli med nekatere države članice v obliki nacionalnih zajamčenih količin v skladu s točko A.II. Priloge XI."
Sprememba 31
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 20 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 94 a
(20b)  Člen 94a se nadomesti z naslednjim:
"Člen 94a
Dodatna pomoč
V tržnih letih od 2009/2010 do 2012/2013 se dodatna pomoč dodeli odobrenemu primarnemu predelovalcu za površine za pridelovanje lanu v conah I in II, kot so navedene v točki A.III Priloge XI, in katerih proizvodnja slame je predmet:
(a) kupoprodajne pogodbe ali obveznosti iz člena 91(1) in
(b) pomoči za predelavo v dolga vlakna.
Znesek dodatne pomoči je 120 EUR na hektar za cono I in 50 EUR na hektar za cono II."
Sprememba 32
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 21
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 95 a – odstavek 1
1.  Premija v višini 22,25 EUR na tono proizvedenega škroba se izplačuje za tržni leti 2009/2010 in 2010/2011 podjetjem za proizvodnjo krompirjevega škroba za količino krompirjevega škroba do višine kvote iz člena 84a(2), pod pogojem, da so le-ta plačala pridelovalcem krompirja najnižjo ceno za ves krompir, ki je potreben za proizvodnjo krompirja do višine kvote.
1.  Premija v višini 22,25 EUR na tono proizvedenega škroba se izplačuje za tržna leta 2009/2010 do 2012/2013 podjetjem za proizvodnjo krompirjevega škroba za količino krompirjevega škroba do višine kvote iz člena 84a(2), pod pogojem, da so le-ta plačala pridelovalcem krompirja najnižjo ceno za ves krompir, ki je potreben za proizvodnjo krompirjevega škroba do višine kvote.
Sprememba 33
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 22
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 96
(22)  Člen 96 se razveljavi.
črtano
Sprememba 35
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 29 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 122 – pododstavek 1 b (novo)
(29a)  Členu 122 se doda naslednji pododstavek:
"Države članice lahko za organizacije proizvajalcev med drugim priznajo skupine vložnikov v smislu člena 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila1. V tem primeru se uporabljajo določbe iz točke (c)(i) iz prvega pododstavka tega člena.
_________
1 UL L 93, 31.3.2006, str. 12."
Sprememba 36
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 30
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 124 – odstavek 1 - pododstavek 1a (novo)
Delovanje teh medpanožnih organizacij lahko vključuje zlasti preventivno upravljanje tveganj, raziskave in razvoj, pridobivanje informacij ter spodbujanje proizvodov in sektorjev, analize in informacije o trgih ter postopke sklepanja pogodb."
Sprememba 37
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 30 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 162 – odstavek 1 – točka a – podtočka i
(30a)  Podtočka (i) člena 162(1)(a) se črta.*
*Člene in priloge Uredbe (ES) št. 1234/2007 je treba ustrezno prilagoditi.
Sprememba 38
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 30 b (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 162 – odstavek 1 – točka a – podtočka ii
(30b)  Podtočka (ii) člena 162(1)(a) se črta.*
*Člene in priloge Uredbe (ES) št. 1234/2007 je treba ustrezno prilagoditi.
Sprememba 39
Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 4 – točka 31 a (novo)
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 182 – odstavek 3
(31a)  Člen 182(3) se nadomesti z:
"3. Države članice, ki svojo kvoto za sladkor zmanjšajo za več kakor 50 % kvote za sladkor, določene 20. februarja 2006 v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 318/2006, lahko odobrijo začasne državne pomoči do tržnega leta 2013/2014.
Komisija na podlagi zahtevka zadevne države članice določi skupni znesek državne pomoči, ki je razpoložljiva za ta ukrep.
Za Italijo začasna pomoč iz prvega pododstavka, ki se dodeli pridelovalcem sladkorne pese in za prevoz sladkorne pese, ne presega skupno 11 EUR na tono sladkorne pese za tržno leto.
Finska lahko pridelovalcem sladkorne pese odobri pomoč v znesku do 350 EUR na hektar za tržno leto.
Zadevne države članice v tridesetih dneh po koncu vsakega tržnega leta obvestijo Komisijo o znesku pomoči, ki je bila dejansko dodeljena v tistem tržnem letu."
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 4 – točka 32
Uredba (ES) št. 1234/2007
Člen 184, točka 5
"(5) pred 30. junijem 2011 Evropskemu parlamentu in Svetu po pogojih za nemoteno postopno odpravljanje sistema mlečnih kvot, vključno zlasti z morebitnimi nadaljnjimi povečanji kvot ali morebitnimi zmanjšanji superprelevmanov."
"(5) pred 31. decembrom 2010 Evropskemu parlamentu in Svetu o razmerah na trgu mleka. V tem poročilu se preuči tudi učinkovitost sistemov upravljanja držav članic v okviru liberalizacije sistema kvot. Poročilo po potrebi vsebuje ustrezne predloge."
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov