Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2287(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0453/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0453/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/11/2008 - 6.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0554

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 32k
Torstai 20. marraskuuta 2008 - Strasbourg
Lisätalousarvio nro 8/2008
P6_TA(2008)0554A6-0453/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2008 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2008 varainhoitovuodeksi 2008 – Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (15765/2008 – C6-0426/2008 – 2008/2287(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2008(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 6. lokakuuta 2008 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2008 varainhoitovuodeksi 2008 (KOM(2008)0619),

–   ottaa huomioon neuvoston 18. marraskuuta 2008 hyväksymän esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2008 (15765/2008 – C6-0426/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0453/2008),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2008 yleiseen talousarvioon tehty lisätalousarvioesitys nro 8 koskee pelkästään Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja liittyy palkkojen ja eläkkeiden budjettioikaisuihin, koska kasvu oli vähäisempää kuin mitä vuoden 2008 alustavaa talousarvioesitystä laadittaessa arvioitiin,

B.   ottaa huomioon, että periaatteessa veronmaksajien varojen palauttamiseksi on kannatettavaa päivittää talousarvion perustana olevia teknisiä tietoja lisätalousarvion avulla, vaikka tässä nimenomaisessa tapauksessa vaikuttaa valitettavasti siltä, että menettelyn kustannukset saattavat ylittää palautuksen määrän;

1.   panee merkille alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2008, jossa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean talousarvion 2008 kustannuksia vähennetään 318 262 euroa ja tuloja 48 265 euroa;

2.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 8/2008 sellaisenaan;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 71, 14.3.2008.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö