Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0156(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0368/2008

Внесени текстове :

A6-0368/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0559

Приети текстове
PDF 262kWORD 32k
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург
Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти *
P6_TA(2008)0559A6-0368/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти ("Общ регламент за ООП") (COM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0489),

–   като взе предвид членове 36 и 37 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0314/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0368/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност