Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0156(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0368/2008

Ingivna texter :

A6-0368/2008

Debatter :

PV 19/11/2008 - 19
CRE 19/11/2008 - 19

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0559

Antagna texter
PDF 194kWORD 33k
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg
Ändring av "enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden" *
P6_TA(2008)0559A6-0368/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") (KOM(2008)0489 – C6-0314/2008 – 2008/0156(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0489),

–   med beaktande av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0314/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0368/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy