Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2665(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0589/2008

Внесени текстове :

B6-0589/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 13
CRE 19/11/2008 - 13

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0565

Приети текстове
PDF 260kWORD 36k
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург
Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси
P6_TA(2008)0565B6-0589/2008

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ), приета от 107 държави на дипломатическата конференция в Дъблин от 19 до 30 май 2008 г.,

–   като взе предвид посланието на генералния секретар на ООН от 30 май 2008 г., в което той заявява, че насърчава "държавите да подпишат и ратифицират това важно споразумение без отлагане" и че очаква "бързото му влизане в сила",

–   като има предвид резолюцията си от 25 октомври 2007 г., озаглавена "Към глобален договор за забрана на касетъчните боеприпаси"(1),

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че КЗКБ ще бъде отворена за подпис на 3 декември 2008 г. в Осло, а впоследствие и в Обединените нации в Ню Йорк, и ще влезе в сила на първия ден на шестия месец след извършването на тридесетата ратификация;

Б.   като има предвид, че КЗКБ ще забранява използването, производството, складирането и преноса на касетъчни боеприпаси като за цялостна категория оръжия;

В.   като има предвид, че КЗКБ ще изисква унищожаването от страните по нея на запасите от такива боеприпаси;

Г.   като има предвид, че КЗКБ ще установи нов хуманитарен стандарт за подпомагане на жертвите и ще изисква от държавите да разчистят невзривени касетъчни боеприпаси, останали на място след конфликт;

1.  Приветства работата на гражданското общество, и по-специално на Коалицията срещу касетъчните боеприпаси, насочена към слагане на край на човешкото страдание, причинено от касетъчните боеприпаси;

2.  Призовава всички държави при първа възможност да подпишат, ратифицират и приложат КЗКБ;

3.  Призовава всички държави да предприемат действия на национално равнище за започване прилагането на КЗКБ дори преди нейното подписване и ратифициране;

4.  Призовава всички държави да се въздържат от използване, закупуване, складиране, производство, пренос или износ на касетъчни боеприпаси до влизането в сила на КЗКБ;

5.  Призовава всички държави-членки на ЕС, които са използвали касетъчни боеприпаси, да предоставят помощ на засегнатото население, а Комисията - да увеличи финансовата си помощ за общности и лица, засегнати от невзривени касетъчни боеприпаси, посредством всички налични инструменти;

6.  Призовава всички държави-членки на ЕС, които са използвали касетъчни боеприпаси, да предоставят техническа и финансова помощ за разчистването и унищожаването на остатъци от касетъчни боеприпаси, а Комисията - да увеличи финансовата си помощ за същата цел посредством всички налични инструменти;

7.  Призовава всички държави-членки на ЕС да не предприемат действия, които биха могли да доведат до заобикаляне или застрашаване на КЗКБ и нейните разпоредби; по-специално, призовава всички държави-членки да не приемат, подписват или ратифицират впоследствие евентуален Протокол към Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО), разрешаващ използването на касетъчни боеприпаси, което няма да е съвместимо със забраната на такива боеприпаси съгласно членове 1 и 2 от КЗБК;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Върховния представител за Общата външна политика и политика за сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки на ЕС, генералния секретар на ООН и на Коалицията срещу касетъчните боеприпаси.

(1) OВ C 263 E, 16.10.2008 г., стр. 648.

Правна информация - Политика за поверителност