Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2665(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0589/2008

Předložené texty :

B6-0589/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 13
CRE 19/11/2008 - 13

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0565

Přijaté texty
PDF 195kWORD 36k
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
Kazetová munice
P6_TA(2008)0565B6-0589/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o Úmluvě o kazetové munici

Evropský parlament,

-   s ohledem na Úmluvu o kazetové munici přijatou 107 zeměmi na diplomatické konferenci konané v Dublinu ve dnech 19.–30. května 2008,

-   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 30. května 2008, v němž vyzývá "státy, aby bezodkladně podepsaly a ratifikovaly tuto významnou dohodu" a konstatuje, že s radostí očekává "její urychlený vstup v platnost",

-   s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2007 o celosvětové smlouvě zakazující veškerou kazetovou munici"(1),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Úmluvu o kazetové munici bude možno podepsat od 3. prosince 2008 v Oslu a poté v OSN v New Yorku a vstoupí v platnost prvním dnem šestého měsíce po její třinácté ratifikaci,

B.   vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici zakáže používání, výrobu, hromadění zásob a přepravu kazetové munice jakožto celé kategorie zbraní,

C.   vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici bude vyžadovat, aby její smluvní strany zničily zásoby této munice,

D.   vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici vytvoří nový humanitární standard pro pomoc obětem a bude vyžadovat, aby státy odstranily zbytky nevybuchlé munice, které zůstaly po konfliktech,

1.   vítá práci občanské společnosti, zejména práci Koalice proti kazetové munici, která se snaží ukončit lidské utrpení způsobené kazetovou municí,

2.   vyzývá všechny státy, aby při první možné příležitosti podepsaly, ratifikovaly a provedly Úmluvu o kazetové munici;

3.   vyzývá všechny státy, aby na vnitrostátní úrovni uskutečnily kroky k zahájení provádění Úmluvy o kazetové munici ještě před jejím podepsáním a ratifikací;

4.   vyzývá všechny státy, aby ani v době před vstupem Úmluvy o kazetové munici v platnost kazetovou munici nepoužívaly, neinvestovaly do ní, neskladovaly ji, nevyráběly, nepřepravovaly ani ji nevyvážely;

5.   vyzývá všechny členské státy EU, které kazetovou munici používaly, aby poskytly pomoc postiženému obyvatelstvu, a vyzývá Komisi, aby pomocí všech dostupných prostředků zvýšila finanční podporu obcím a jednotlivcům postiženým nevybuchlou kazetovou municí;

6.   vyzývá všechny členské státy EU, které kazetovou munici používaly, aby poskytly technickou a finanční pomoc na odstranění a zničení zbytků kazetové munice, a vyzývá Komisi, aby pomocí všech dostupných prostředků zvýšila finanční pomoc určenou pro tytéž účely;

7.   vyzývá všechny členské státy EU, aby neuskutečňovaly žádné kroky, kterými by se mohly ustanovením Úmluvy o kazetové munici vyhnout nebo které by ji mohly ohrozit; zejména vyzývá všechny členské státy EU, aby nepřijímaly, nepotvrzovaly ani následně neratifikovaly případný protokol k Úmluvě o některých konvenčních zbraních, jenž umožňuje používání kazetové munice, což by nebylo slučitelné se zákazem této munice podle článků 1 a 2 Úmluvy o kazetové munici;

8.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi OSN a Koalici proti kazetové munici.

(1) Úř. věst. C 263 E, 16.10.2008, s. 648.

Právní upozornění - Ochrana soukromí