Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2665(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0589/2008

Esitatud tekstid :

B6-0589/2008

Arutelud :

PV 19/11/2008 - 13
CRE 19/11/2008 - 13

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0565

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 32k
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg
Kassettlahingumoon
P6_TA(2008)0565B6-0589/2008

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon kassettlahingumoona konventsiooni kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kassettlahingumoona konventsiooni (KLK), mille 107 riiki 19.–30. mail 2008 Dublinis toimunud diplomaatilisel konverentsil vastu võtsid;

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri 30. mai 2008. aasta teadaannet, milles ta ergutas liikmesriike sellele olulisele konventsioonile viivitamata alla kirjutama ja seda ratifitseerima ning ütles, et ootab selle kiiret jõustumist;

–   võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutisooni kassettlahingumoona ülemaailmse keelustamise lepingu suunas liikumise kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et KLK-le saab alla kirjutada alates 3. detsembrist 2008 Oslos ja pärast seda New Yorgis ÜRO peakorteris ning see jõustub pärast kolmekümnendale ratifitseerimisele järgneva kuuenda kuu esimesel päeval;

B.   arvestades, et KLK keelab kassettlahingumoona kui terve relvaliigi kasutamise, tootmise, ladustamise ja transpordi;

C.   arvestades, et KLK nõuab osalisriikidelt sellise lahingumoona varude hävitamist;

D.   arvestades, et KLK kehtestab uued ohvrite aitamise humanitaarnormid ning nõuab, et riigid koristaksid ära konfliktidest maha jäänud lõhkemata kassettlaskemoona jäänused,

1.   tervitab kodanikuühiskonna, eriti kassettlahingumoona koalitsiooni tööd eesmärgiga lõpetada kassettlahingumoonast inimestele põhjustatud kannatused;

2.   palub kõikidel riikidel KLK-le esimesel võimalusel alla kirjutada, see ratifitseerida ja rakendada;

3.   palub kõikidel riikidel astuda siseriiklikul tasandil samme KLK rakendamiseks juba enne selle allkirjastamist ja ratifitseerimist;

4.   palub kõikidel riikidel hoiduda kassettlaskemoona kasutamisest, sellesse investeerimisest, selle ladustamisest, transpordist ja ekspordist enne KLK jõustumist;

5.   palub neil ELi liikmesriikidel, kes on kasutanud kassettlaskemoona, aidata selle tõttu kannatavaid isikuid ning kutsub komisjoni üles suurendama lõhkemata kassettlaskemoona tõttu kannatavatele kogukondadele ja isikutele kõikide vahendite kaudu antavat rahalist abi;

6.   palub neil liikmesriikidel, kes on kasutanud kassettlaskemoona, anda tehnilist ja rahalist abi kassettlaskemoona jäänuste koristamiseks ja hävitamiseks ning kutsub komisjoni üles suurendama kõikide vahendite kaudu sel eesmärgil antavat rahalist abi;

7.   palub kõikidel ELi liikmesriikidel hoiduda tegudest, millega välditaks või seataks ohtu KLKd ja selle sätteid; eelkõige kutsub kõiki liikmesriike üles mitte võtma vastu, heaks kiitma ega ratifitseerima võimalikku tavarelvade konventsiooni protokolli, mis lubab kassettlaskemoona kasutamist ega ole kooskõlas KLK artiklitega 1 ja 2, mis keelustavad sellise laskemoona kasutamise;

8.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning kassettlahingumoona koalitsioonile.

(1) ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 648.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika