Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0581/2008

Разисквания :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0566

Приети текстове
PDF 278kWORD 49k
Четвъртък, 20 ноември 2008 г. - Страсбург
ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение
P6_TA(2008)0566RC-B6-0581/2008

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение

Европейският парламент,

   като взе предвид своята резолюция от 24 април 2007 г. относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на ЕС и в съседните страни, 2006-2009 г.(1),

   като взе предвид Декларацията от Бремен от 13 март 2007 г. относно "Отговорност и партньорство – заедно срещу ХИВ/СПИН",

   като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно ХИВ/СПИН: време за действие(2),

   като взе предвид своята резолюция от 30 ноември 2006 г. относно СПИН(3),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 6 юни 2005 г. относно борбата с ХИВ/СПИН,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 15 декември 2005 г. относно "Борба с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г." (COM(2005)0654),

–   като взе предвид Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия, приета на министерската конференция под надслов "Разчупване на бариерите – партньорство за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия", проведена на 23-24 февруари 2004 г. в рамките на ирландското председателство на ЕС,

–   като взе предвид доклада на съвместната програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) и на Европейското бюро на Световната здравна организация (СЗО), озаглавен "Напредък в прилагането на Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия" от 2008 г.,

–   като взе предвид Декларацията от Вилнюс относно мерките за засилване на ответната реакция срещу ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните държави, приета от министри и представители на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз и съседни държави по време на конференцията под надслов "Европа и ХИВ/СПИН – нови предизвикателства, нови възможности", проведена във Вилнюс, Литва, на 16-17 септември 2004 г.,

–   като взе предвид програмата на СЗО от 2006 г. за борба с ХИВ/СПИН "Към всеобщ достъп до 2010 г.",

–   като взе предвид проучването на Евробарометър относно превенцията на СПИН от февруари 2006 г. ,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че според годишния доклад на EuroHIV за 2006 г., през периода 1999-2006 г. нови 269 152 души са били диагностицирани като заразени с ХИВ в рамките на Европейския съюз, а нови 806 258 души са били диагностицирани като заразени с ХИВ в европейския регион на Световната здравна организация (СЗО);

Б.   като има предвид, че в Европейския съюз според годишния доклад на EuroHIV за 2006 г. 11% от новите случаи на заразяване с ХИВ засягат млади хора на възраст под 25 години;

В.   като има предвид, че докладите на EuroHIV и UNAIDS потвърждават, че броят на новите случаи на заразяване с ХИВ продължава да нараства с тревожен темп както в рамките на Европейския съюз, така и в съседните държави, и че в някои държави преценката за броя на хората, за които се смята, че са заразени с ХИВ, надвишава почти трикратно официалните цифри;

Г.   като има предвид, че въпреки нарасналия брой заразявания с ХИВ, устойчивото намаляване на броя на случаите на СПИН, диагностицирани през последните години, продължи през 2006 г., като за 2006 г. в ЕС са били диагностицирани с 40% по-малко случаи в сравнение с 1999 г. по данни от годишния доклад на EuroHIV за 2006 г.

Д.   като има предвид, че голяма част от случаите на заразяване с ХИВ не се диагностицират; като има предвид, че много хора не знаят дали са заразени или не и е вероятно да открият това едва когато развият болест, свързана с ХИВ/СПИН;

Е.   като има предвид, че заразността на ХИВ нараства значително при наличието на други болести, предавани по полов път (като гонорея, хламидия, херпес и сифилис);

Ж.   като има предвид, че епидемията сред интравенозните наркомани е една от причините за бързото разпространение на ХИВ-заразата в много източноевропейски държави;

З.   като има предвид, че ХИВ/СПИН е заразна болест и поради тази причина съществува опасност от заразяване от инфектирани лица, за които заразата не е била установена;

И.   като има предвид, че според доклада на UNAIDS и на Европейското бюро на СЗО "Напредък в прилагането на Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия" малък брой от 53-те държави в европейския регион са възприели подход за справяне със стигматизацията и дискриминацията и по отношение на правата на човека, който да съответства на ангажиментите, поети от тях с Декларацията от Дъблин;

Й.   като има предвид, че цялостната закрила на правата на човека е от основно значение за всеки аспект на ответната реакция срещу ХИВ;

К.   като има предвид, че съществува критична необходимост от трансгранично сътрудничество за борба с епидемията;

Л.   като има предвид, че е необходимо да се въведат ефективни мерки в областта на общественото здравеопазване, за да се улесни ранното диагностициране на ХИВ;

1.  Призовава Съвета и Комисията да формулират стратегия по въпросите на ХИВ, с цел:

   да насърчат ранното диагностициране и намаляването на пречките пред извършването на тестове;
   да осигурят ранно лечение и информиране относно ползите от лечение на по-ранен етап;

2.  Призовава Комисията да гарантира точен мониторинг и надзор от страна на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, включително по-прецизни прогнози (по отношение на броя хора, характеристиките и др.) за населението, за което болестта не е диагностицирана, като запазва поверителността и следи за защитата на личните данни;

3.  Призовава Комисията да отдели значителни политически, финансови и човешки ресурси, за да подкрепи прилагането на такава стратегия;

4.  Призовава Комисията и държавите-членки да осигурят достъп до тестове, който трябва да остане безплатен и анонимен;

5.  Призовава Комисията да разработи стратегия за намаляване на риска от разпространението на ХИВ/СПИН, насочена към уязвимите групи и към групите, за които е известно, че са изложени на висок риск;

6.  Призовава Съвета да възложи на Комисията да изготви препоръки на Съвета относно прилагането на насоки, основани на факти, за извършването на тестове и лечението във всяка държава-членка;

7.  Призовава Съвета да възложи на Комисията да осигури включването в бъдещия мониторинг на напредъка в борбата срещу ХИВ/СПИН в Европа и съседните държави на показатели, които пряко отразяват и отчитат проблемите в областта на правата на човека във връзка с ХИВ/СПИН;

8.  Призовава държавите-членки да въведат разпоредби, които ефективно обявяват за незаконна дискриминацията срещу хора, живеещи с ХИВ/СПИН, включително ограничения, които влияят на тяхното свободно движение в рамките на техните юрисдикции;

9.  Призовава държавите-членки да засилят информационните и образователните кампании относно превенцията, извършването на тестове и лечението на ХИВ/СПИН;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите-членки, на генералния секретар на ООН, на съвместната програма на ООН за ХИВ/СПИН и на Световната здравна организация.

(1) ОВ С 74 Е, 20.3.2008 г., стр. 348.
(2) ОВ С 303 Е, 13.12.2006 г., стр. 871.
(3) ОВ С 316 Е, 22.12.2006 г., стр. 366.

Правна информация - Политика за поверителност