Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2645(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0579/2008

Předložené texty :

B6-0579/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 20
CRE 19/11/2008 - 20

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.15
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0567

Přijaté texty
PDF 202kWORD 40k
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
Situace ve včelařském odvětví
P6_TA(2008)0567B6-0579/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o situaci ve včelařském odvětví

Evropský parlament,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že včelařské odvětví se ve světě, a zejména v Evropě, potýká s velkými problémy,

B.   vzhledem k tomu, že včelařství má příznivé účinky na ekosystém jako celek, a má zásadní důležitost zejména pro ekosystém zemědělství,

C.   vzhledem k nutnosti zachovat biologickou rozmanitost, ke které včelařství díky cizosprašnosti zásadním způsobem přispívá,

D.   vzhledem k tomu, že včelařství je v Evropě provozováno po tisíciletí a tvoří nedílnou součást evropského kulturního a zemědělského dědictví,

E.   vzhledem k tomu, že včelařské produkty jsou prospěšné z hlediska výživy a z lékařského hlediska,

F.   vzhledem k tomu, že za různorodost a vysokou kvalitu medu a ostatních včelařských produktů, jako je mateří kašička, propolis, včelí jed a vosk pocházejících z evropského včelařství, vděčí tyto produkty odbornosti tohoto odvětví a rozmanitosti podnebí,

G.   vzhledem k tomu, že toto odvětví trpí nekalou konkurencí výrobků pocházejících z třetích zemí a dovážených na trh Společenství,

H.   vzhledem k tomu, že med lze dovážet z různých oblastí světa, ale pouze včely v dostatečném množství mohou zajistit opylení,

I.   vzhledem k tomu, že existuje vážná hrozba snížení počtu včelstev následkem prudkého snížení zdrojů pylu a nektaru,

J.   vzhledem k tomu, že došlo ke drastickému snížení počtu včelstev ve světě,

K.   vzhledem k tomu, že soustavná přítomnost parazitních roztočů rodu Varroa v úlech, kolaps včelstev a šíření onemocnění způsobeného Nosema ceranae jsou ústředním problémem zdraví včel,

L.   vzhledem k tomu, že 76 % produkce potravin určených k lidské spotřebě je na včelařství závislé,

M.   vzhledem k tomu, že 84 % rostlinných druhů pěstovaných v Evropě je závislých na opylení,

N.   vzhledem k tomu, že při používání biocidů jsou příliš často opomíjeny pokyny a osvědčené postupy,

O.   vzhledem k tomu, že dosud neexistuje metoda na vymýcení některých nemocí včel, což vede ke snižování odolnosti včel a poklesu počtu úlů,

1.   domnívá se, že je důležité přiměřeným způsobem a pomocí účinných nástrojů bez otálení řešit zdravotní problémy ve včelařství;

2.   domnívá se, že je třeba učinit opatření proti nekalé konkurenci včelařských produktů pocházejících ze třetích zemí, která je částečně výsledkem nižších výrobních nákladů, zejména pokud jde o cenu cukru a práce;

3.   vyzývá Komisi, aby okamžitě urychlila další výzkum týkající se parazitů a chorob a jiných případných příčin, např. narušení genetické různorodosti a pěstování geneticky modifikovaných plodin, decimujících včely, a aby na tento výzkum poskytla další finanční prostředky;

4.   domnívá se, že je nezbytné zavést povinnost uvádět zemi původu včelího medu na obalech;

5.   vyzývá Komisi, aby v rámci kontroly stavu společné zemědělské politiky zavedla opatření na podporu vytvoření oblastí ekologické kompenzace (oblasti vynětí půdy z produkce v rámci včelařství), zejména v rozsáhlých oblastech s ornou půdou; žádá, aby se tyto oblasti nacházely v místech, které se velmi těžko obdělávají a kde by bylo možné pěstovat takové rostliny, jako je svazenka, brutnák, hořčice polní nebo jetel bílý, a vytvořit tak bohaté zdroje nektaru v oblastech, kde jej včely sbírají;

6.   vyzývá Radu a Komisi, aby při všech diskuzích a budoucích legislativních krocích týkajících se pěstování geneticky modifikovaných plodin v Evropské unii zvažovaly zdraví včel i možnosti prodeje včelích produktů a ekonomický dopad na včelařské odvětví;

7.   vyzývá Komisi, aby podpořila opatření nezbytná pro snížení rizika nedostatečného opylení jak pro včelaře, tak pro zemědělce, jejichž výroba by se mohla značně zvýšit;

8.   vyzývá Komisi, aby zajistila kontrolu a dohled nad kvalitou povrchových vod, neboť včely reagují velmi citlivě na jakékoliv poškození životního prostředí;

9.   vyzývá Komisi, aby zahájila výzkum souvislostí mezi úmrtností včel a používáním pesticidů, jako je např. thiamethoxam, imidacloprid, klothianidin a fipronil tak, aby případně přijala vhodná opatření týkající se povolování těchto výrobků;

10.   vyzývá Komisi, aby koordinovala veškeré informace týkající se této situace, které jsou v jednotlivých členských státech v současné době k dispozici; domnívá se, že by Komise měla spolupracovat s uznanými subjekty za účelem výměny vědeckých informací, jež tyto subjekty mají o vlivu pesticidů na včely;

11.   domnívá se, že je nezbytné zavést požadavek na analýzu dováženého medu, aby v něm bylo možné zjistit případnou přítomnost bacilu způsobujícího mor včelího plodu;

12.   naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla mechanismus finanční podpory pro hospodářství, která se kvůli úmrtnosti včelstva dostanou do obtížné situace;

13.   vyzývá Komisi, aby začlenila výzkum a opatření na potírání nemocí včel do veterinární politiky;

14.   vyzývá Komisi, aby důrazně požádala členské státy o okamžitou pomoc včelařskému odvětví;

15.   pověřuje svého předsedu , aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí