Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2647(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0580/2008

Předložené texty :

B6-0580/2008

Rozpravy :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Hlasování :

PV 20/11/2008 - 6.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0568

Přijaté texty
PDF 202kWORD 37k
Čtvrtek, 20. listopadu 2008 - Štrasburk
Inspekce životního prostředí v členských státech
P6_TA(2008)0568B6-0580/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce v oblasti životního prostředí v členských státech

Evropský parlament,

-   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/331/ES ze dne 4. dubna 2001, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce v oblasti životního prostředí v členských státech(1),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2007 o přezkumu doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (KOM(2007)0707),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v roce 2001 Parlament a Rada schválily doporučení 2001/331/ES, které obsahuje nezávazná kritéria pro plánování a provádění inspekcí v oblasti životního prostředí a pro následná opatření a podávání zpráv o těchto inspekcích a připouští, že existují velké rozdíly mezi systémy inspekcí v členských státech,

B.   vzhledem k tomu, že cílem tohoto doporučení bylo zlepšit dodržování práva Společenství v oblasti životního prostředí a přispět k jeho důslednějšímu uplatňování a vymáhání ve všech členských státech,

C.   vzhledem k tomu, že výše zmíněné sdělení uvádí názory Komise na další vývoj tohoto doporučení založené mimo jiné na zprávách o uplatňování tohoto doporučení předložených členskými státy,

D.   vzhledem k tomu, že sdělení uvádí, že informace předložené členskými státy o způsobu, jakým uplatňují doporučení, jsou "neúplné či obtížně srovnatelné",

E.   vzhledem k tomu, že informace předložené členskými státy ukázaly, že "pouze několik jich však dosáhlo provedení v plné míře" a že "stále existují velké rozdíly v tom, jak se provádí inspekce ochrany životního prostředí v rámci Společenství",

F.   vzhledem k tomu, že podle Komise je omezené uplatňování tohoto doporučení částečně způsobeno různými výklady jeho definic a kritérií a požadavků na podávání zpráv členskými státy,

G.   vzhledem k tomu, že Komise si je vědoma toho, že rozsah působnosti tohoto doporučení není dostatečný a nezahrnuje mnoho důležitých činností, jako je Natura 2000, kontrola nezákonné přepravy odpadu, registrace, hodnocení povolování a omezováni chemických látek (REACH), omezení některých nebezpečných látek ve výrobcích (např. směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních o nebezpečných látkách), obchodování s ohroženými druhy a také činnosti související s geneticky modifikovanými organismy a systémy odpovědnosti výrobců,

1.   vyjadřuje znepokojení nad závěry Komise, podle kterých nelze ve Společenství zajistit úplné uplatňování právních předpisů v oblasti životního prostředí, neboť tyto závěry vedou nejen k dalšímu poškozování životního prostředí, ale také k narušování hospodářské soutěže;

2.   zdůrazňuje, že řádné a spravedlivé vymáhání práva Společenství v oblasti životního prostředí je zásadní a že pokud k němu nedojde, budou očekávání veřejnosti zklamána a pověst Společenství jako efektivního ochránce životního prostředí bude poškozena;

3.   je proti záměru Komise řešit tento problém pouze prostřednictvím nezávazného doporučení a začleněním konkrétních právně závazných požadavků do právních předpisů týkajících se jednotlivých odvětví;

4.   naléhavě vyzývá Komisi, aby místo toho do konce roku 2009 předložila návrh směrnice o inspekcích v oblasti životního prostředí, který vyjasní definice a kritéria stanovená v doporučení 2001/331/ES a rozšíří jeho rozsah působnosti;

5.   domnívá se, že je nezbytné posílit Síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva životního prostředí (IMPEL), a naléhavě vyzývá Komisi, aby do konce roku 2009 podala zprávu o možnostech, jak to učinit, včetně možného vytvoření inspekce Společenství pro životní prostředí;

6.   navrhuje, aby byl kladen větší důraz na podporu vzdělávání a poskytování informací v oblasti životního prostředí, přičemž jeho konkrétní obsah by byl určen na místní, regionální nebo národní úrovni na základě potřeb a problémů zjištěných v dané oblasti;

7.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 118, 27.4.2001, s. 41.

Právní upozornění - Ochrana soukromí