Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2647(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0580/2008

Pateikti tekstai :

B6-0580/2008

Debatai :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Balsavimas :

PV 20/11/2008 - 6.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0568

Priimti tekstai
PDF 251kWORD 37k
Ketvirtadienis, 2008 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
Aplinkosauginiai tikrinimai valstybėse narėse
P6_TA(2008)0568B6-0580/2008

2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Rekomendacijos 2001/331/EB, pagal kurią nustatomi minimalūs aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijai, persvarstymo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 2001/331/EB, pagal kurią nustatomi minimalūs aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijai(1),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 14 d. Komisijos komunikatą dėl Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymo (COM(2007)0707),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Europos Parlamentas ir Taryba 2001 m. priėmė Rekomendaciją 2001/331/EB, kurioje numatomi neįpareigojamieji aplinkosauginių tikrinimų planavimo, vykdymo, tolesnių priemonių taikymo ir ataskaitų rengimo kriterijai ir pripažįstama, kad valstybių narių tikrinimo sistemos labai skiriasi,

B.   kadangi šios rekomendacijos tikslas – užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų, ir prisidėti prie nuoseklesnio jų įgyvendinimo ir vykdymo visose valstybės narėse,

C.   kadangi anksčiau minėtame komunikate išdėstoma Komisijos nuomonė tolesnio rekomendacijos tobulinimo klausimu, remiantis, inter alia, valstybių narių pateiktomis rekomendacijos įgyvendinimo ataskaitomis,

D.   kadangi tame komunikate nurodoma, kad valstybių narių pateiktose rekomendacijos įgyvendinimo ataskaitose buvo "pateikta per mažai informacijos arba buvo sunku ją palyginti",

E.   kadangi, atsižvelgus į valstybių narių pateiktą informaciją, paaiškėjo, kad tik keletas iš jų rekomendaciją įgyvendino visiškai ir kad "vis dar labai skiriasi Bendrijos aplinkosauginių tikrinimų vykdymo būdai",

F.   kadangi, Komisijos nuomone, tokia padėtis, kai teisės aktai įgyvendinami ne visiškai, iš dalies susidaro dėl to, kad valstybės narės skirtingai interpretuoja rekomendacijoje pateiktas apibrėžtis bei kriterijus ir ataskaitų rengimo reikalavimus,

G.   kadangi Komisija pripažįsta, jog per siaura rekomendacijos taikymo sritis ir į ją neįtraukta daug svarbios veiklos, pvz., Natura 2000, nelegalių atliekų vežimo kontrolės, cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo gaminiuose apribojimo (pvz., Direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo – RoHS direktyva), prekybos nykstančiomis rūšimis, taip pat su genetiškai modifikuotais organizmais susijusios veiklos bei gamintojo atsakomybės sistemų,

1.   susirūpinęs atkreipia dėmesį į Komisijos išvadą, kad Bendrijoje negalima užtikrinti visiško aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo, nes dėl to ne tik bus toliau daroma žala aplinkai, bet taip pat iškraipoma konkurencija;

2.   pabrėžia, kad būtina užtikrinti teisingą ir vienodą Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų vykdymą ir kad priešingu atveju liks nepateisinti visuomenės lūkesčiai ir pakenkta Bendrijos, kaip veiksmingos aplinkos saugotojos, reputacijai;

3.   prieštarauja Komisijos ketinimui spręsti problemą pasitelkus neįpareigojamąją rekomendaciją ir įtraukiant tam tikrus teisiškai įpareigojamuosius reikalavimus į sektorių teisės aktus;

4.   taigi ragina Komisiją iki 2009 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl aplinkosauginių tikrinimų, kurioje būtų pateiktos aiškios apibrėžtys ir kriterijai, išdėstyti Rekomendacijoje 2001/331/EB ir išplėsta jos taikymo sritis;

5.   mano, kad būtina stiprinti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo tinklą (angl. IMPEL), ir ragina Komisiją iki 2009 m. pabaigos pateikti ataskaitą, kurioje būtų nurodyta, kaip būtų galima tai padaryti, įskaitant Bendrijos aplinkosauginių tikrinimų pajėgų įsteigimą;

6.   siūlo daugiau dėmesio skirti informacinės ir šviečiamosios veiklos aplinkos apsaugos klausimais, kurios konkretūs klausimai turėtų būti nustatomi vietos, regionų arba nacionaliniu lygmenimis atsižvelgiant į esamus poreikius ir problemas, būdingus atitinkamai sričiai, paramai;

7.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 118, 2001 4 27, p. 41.

Teisinė informacija - Privatumo politika