Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2647(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0580/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0580/2008

Debates :

PV 20/11/2008 - 5
CRE 20/11/2008 - 5

Balsojumi :

PV 20/11/2008 - 6.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0568

Pieņemtie teksti
PDF 196kWORD 36k
Ceturtdiena, 2008. gada 20. novembris - Strasbūra
Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšana
P6_TA(2008)0568B6-0580/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra rezolūcija par Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšanu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Ieteikumu 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs(1),

–   ņemot vērā Komisijas 2007. gada 14. novembra paziņojumu par to, kā īsteno Ieteikumu 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs (COM(2007)0707),

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā Eiropas Parlaments un Padome 2001. gadā pieņēma Ieteikumu 2001/331/EK, kurā tika sniegti nesaistoši kritēriji vides pārbaužu plānošanai, veikšanai, rezultātu apkopošanai un ziņojumu sagatavošanai, atzīstot, ka starp dalībvalstu pārbaužu sistēmām pastāv būtiskas atšķirības;

B.   tā kā minētā Ieteikuma mērķis bija uzlabot atbilstību Kopienas vides tiesību aktiem un veicināt šo tiesību aktu saskaņotāku īstenošanu un izpildi visās dalībvalstīs;

C.   tā kā iepriekšminētajā paziņojumā izklāstīti Komisijas uzskati par minētā ieteikuma turpmāku pilnveidošanu, tostarp pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem ziņojumiem par ieteikuma īstenošanu;

D.   tā kā šajā paziņojumā ir norādīts, ka dalībvalstu sniegtā informācija par minētā ieteikuma īstenošanu "nebija pilnīga vai arī tā bija grūti salīdzināma";

E.   tā kā saskaņā ar dalībvalstu sniegto informāciju noskaidrojās, ka "tikai dažas dalībvalstis ir panākušas ieteikuma pilnīgu īstenošanu" un "pastāv lielas atšķirības starp to, kā Kopienā tiek veiktas vides pārbaudes";

F.   tā kā saskaņā ar Komisijas viedokli nepilnīgā īstenošana daļēji ir izskaidrojama ar to, ka dalībvalstis atšķirīgi interpretēja ieteikumā iekļautās definīcijas un kritērijus, kā arī ziņojumu sniegšanas prasības;

G.   tā kā Komisija atzīst, ka ieteikuma darbības joma ir neatbilstīga un tajā nav iekļauti daudzi nozīmīgi pasākumi, piemēram, Natura 2000, nelegālu atkritumu pārvadājumu kontrole, ķīmisko vielu reģistrēšana, novērtēšana, licencēšana un ierobežošana (REACH), bīstamu vielu ierobežošana izstrādājumos (piemēram, Direktīva par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās - RoHS direktīva), tirdzniecība ar apdraudētu sugu dzīvniekiem un augiem, kā arī pasākumi, kas saistīti ar ģenētiski modificētiem organismiem un ražotāju atbildības sistēmām,

1.   pauž bažas par Komisijas secinājumu, ka Kopienā nav iespējams nodrošināt pilnīgu vides tiesību aktu īstenošanu, jo šā iemesla dēļ ne vien turpinās vides postīšana, bet notiek arī konkurences kropļošana;

2.   uzsver, ka kvalitatīva un vienmērīga Kopienas vides tiesību aktu īstenošana ir izšķiroši svarīga un jebkādas atkāpes izraisa sabiedrības vilšanos un apdraud Kopienas kā efektīva vides sarga reputāciju;

3.   iebilst pret Komisijas nodomu risināt šo problēmu tikai ar nesaistoša ieteikuma palīdzību un ar atsevišķu juridiski saistošu prasību iekļaušanu nozaru tiesību aktos;

4.   tā vietā mudina Komisiju līdz 2009. gada beigām nākt klajā ar priekšlikumu direktīvai par vides pārbaudēm, precizējot Ieteikumā 2001/331/EK noteiktās definīcijas un kritērijus un paplašinot tā darbības jomu;

5.   uzskata, ka ir ļoti svarīgi stiprināt Eiropas Savienības tīklu vides tiesību aktu ieviešanai un īstenošanai (IMPEL) un mudina Komisiju līdz 2009. gada beigām ziņot par iespējamiem veidiem, kā to izdarīt, tostarp izveidojot Kopienas vides inspekciju;

6.   iesaka vairāk koncentrēties uz atbalstu izglītojošiem un informatīviem pasākumiem par vides aizsardzību, kuru precīzais saturs būtu jānosaka vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, pamatojoties uz vajadzībām un konkrētajā teritorijā novērotajām problēmām;

7.   uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 118, 27.4.2001., 41. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika