Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2676(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0602/2008

Συζήτηση :

PV 20/11/2008 - 12.2
CRE 20/11/2008 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2008 - 13.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0570

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 266kWORD 47k
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
Θανατική ποινή στη Νιγηρία
P6_TA(2008)0570RC-B6-0602/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τη θανατική ποινή στη Νιγηρία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νιγηρία,

–   έχοντας υπόψη το ισχύον δικαιοστάσιο σε σχέση με τη χρήση της θανατικής ποινής από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–   έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη του 1966 που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 29 Οκτωβρίου 1993,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών του 1981 που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Ιουνίου 1983,

–   έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα και την Ευζωία του Παιδιού του 1990 που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 23 Ιουλίου 2001,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών βίαιης, απάνθρωπης εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 1984 που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 28 Ιουλίου 2001,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών του 1979 που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 13 Ιουνίου 1985 και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο του 1999 που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 22 Νοεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 που κυρώθηκε από τη Νιγηρία στις 19 Απριλίου 1991,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω των 720 ανδρών και 11 γυναικών κρατούνται στις φυλακές της Νιγηρίας καταδικασμένοι σε θάνατο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Ομάδα Μελέτης της Νιγηρίας για τη θανατική ποινή και η Προεδρική Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση και την Απονομή της Δικαιοσύνης διαπίστωσε ότι οι καταδικασμένοι σε θάνατο κρατούμενοι είναι σχεδόν αποκλειστικά άτομα φτωχά και χωρίς νομική εκπροσώπηση,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και το Διεθνές Δίκαιο απαγορεύει τη χρήση της θανατικής ποινής σε βάρος παιδιών, τουλάχιστον 40 κρατούμενοι καταδικασμένοι σε θάνατο ήσαν ηλικίας 13 έως 17 ετών όταν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ισλαμικά δικαστήρια της Σαρία έχουν δικαιοδοσία σε ποινικές υποθέσεις σε 12 από τις 36 Πολιτείες της Νιγηρίας· ότι τα δικαστήρια αυτά εξακολουθούν να επιβάλλουν θανατικές ποινές καθώς και ποινές μαστίγωσης και ακρωτηριασμού,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 47% των καταδικασμένων σε θάνατο κρατουμένων αναμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία έφεσης· ότι ένα τέταρτο των εφέσεων των κρατουμένων διήρκεσε 5 χρόνια· ότι 6% των κρατουμένων η έφεση των οποίων εκκρεμεί περίμεναν περισσότερο από 20 χρόνια· ότι ένας κρατούμενος παρέμεινε επί 24 έτη καταδικασμένος σε θάνατο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποινικό σύστημα της Νιγηρίας χαρακτηρίζεται από διαφθορά, αμέλεια και σημαντική έλλειψη πόρων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια, αν και απαγορεύονται στη Νιγηρία, λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση και 80% τουλάχιστον των κρατουμένων στις φυλακές της χώρας αναφέρουν ότι έχουν ξυλοδαρθεί, τρομοκρατηθεί με όπλα ή βασανιστεί στα κρατητήρια της αστυνομίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί κρατούμενοι που αναμένουν να δικαστούν και έχουν καταδικαστεί σε θάνατο υπόκεινται σε εκβιασμό από τους αξιωματούχους της αστυνομίας που τους ζητούν χρήματα προκειμένου να τους απελευθερώσουν,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι άνω του ημίσεως των 40 000 κρατουμένων στη χώρα δεν έχουν προσαχθεί στο δικαστήριο ούτε έχει εκδοθεί απόφαση γι' αυτούς,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι χρόνιες αλλά δυνάμενες να προληφθούν ασθένειες όπως HIV, ελονοσία, φυματίωση, γρίπη και πνευμονία παρατηρούνται επίσης στις φυλακές,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Νιγηρίας προέβησαν σε προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του δικαστικού συστήματος της χώρας· ότι η Εθνική Ομάδα Μελέτης της Νιγηρίας για τη θανατική ποινή (2004) και η Προεδρική Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση και την Απονομή της Δικαιοσύνης (2007) εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς το εάν η θανατική ποινή συμβάλλει στη μείωση της έκτασης του εγκλήματος στη Νιγηρία· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ούτε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ούτε οι κυβερνήσεις των πολιτειών προέβησαν σε ενέργειες για την αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων που εξέθεσαν οι δύο αυτές ομάδες εργασίας,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νιγηρία δεν έχει επίσημα αναφέρει εκτελέσεις από το 2002,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο σε 7 από τα 53 κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης έχουν γίνει γνωστές εκτελέσεις το 2007, ενώ 13 αφρικανικές χώρες έχουν καταργήσει δια νόμου τη θανατική ποινή και 22 ακόμη την έχουν καταργήσει στην πράξη,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη το 1977 μόνο 16 χώρες είχαν καταργήσει τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα· έχοντας υπόψη ότι σήμερα, 137 από τα 192 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή στη νομοθεσία τους ή στην πράξη,

1.   καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας και τις κυβερνήσεις των πολιτειών της χώρας αυτής να καταργήσουν τη θανατική ποινή·

2.   καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας και τις κυβερνήσεις των πολιτειών της χώρας αυτής, ενόσω εκκρεμεί η κατάργηση, να κηρύξουν αμέσως δικαιοστάσιο για όλες τις εκτελέσεις όπως προβλέπεται στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 62/149 της 26ης Φεβρουαρίου 2008, και να μετατρέψουν χωρίς καθυστέρηση όλες τις θανατικές ποινές σε ποινές κάθειρξης·

3.   καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας και τις κυβερνήσεις των πολιτειών της χώρας αυτής να αναπτύξουν συνολική προσέγγιση σε σχέση με το έγκλημα και να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση·

4.   καλεί επειγόντως την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας και τις κυβερνήσεις των πολιτειών της χώρας αυτής να αφαιρέσουν όλες τις διατάξεις τόσο στην Ομοσπονδιακή όσο και στην πολιτειακή νομοθεσία που προβλέπουν τη θανατική ποινή για άτομα που ήσαν 18 ετών τη στιγμή που τους απαγγέλθηκε η κατηγορία·

5.   καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας και τις κυβερνήσεις των πολιτειών της χώρας αυτής να εξασφαλίσουν ότι στις περιπτώσεις όπου επισύρεται η θανατική ποινή θα γίνονται σεβαστές οι αυστηρότερες σε διεθνές επίπεδο αναγνωρισμένες και συνταγματικές προδιαγραφές για δίκαια δίκη, ιδίως σε περιπτώσεις ανεπαρκούς νομικής εκπροσώπησης των φτωχότερων κρατουμένων, ομολογιών ή στοιχείων που αποσπάστηκαν δια της βίας, με εξαναγκασμό ή βασανιστήρια, παράλογα μακράς δικαστικής διαδικασίας και περιόδων έφεσης και καταδίκης ανηλίκων·

6.   καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας να κυρώσει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη του 1989 και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών βίαιης, απάνθρωπης εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 2002·

7.   καλεί επειγόντως τις κυβερνήσεις των πολιτειών της Νιγηρίας να αφαιρέσουν όλες τις διατάξεις που προβλέπουν υποχρεωτικά θανατικές ποινές·

8.   καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας και τις κυβερνήσεις των πολιτειών της χώρας αυτής να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Εθνικής Ομάδας Μελέτης για τη θανατική ποινή (2004) και της Προεδρικής Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση και την Απονομή της Δικαιοσύνης (2007) και να θεσπίσουν ιδιαίτερα δικαιοστάσιο για τις εκτελέσεις και να μετατρέψουν όλες τις θανατικές ποινές·

9.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν τεχνική υποστήριξη στις αρχές της Νιγηρίας για την αναθεώρηση της νομοθεσίας που προβλέπει τη θανατική ποινή, με προοπτική την κατάργησή της και τη βελτίωση των ερευνητικών διαδικασιών των αστυνομικών δυνάμεων της Νιγηρίας·

10.   ζητεί να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες της ομάδας εργασίας της αφρικανικής επιτροπής για τη θανατική ποινή συντάσσοντας πρωτόκολλο στον Αφρικανικό Χάρτη διά του οποίου θα απαγορεύεται η θανατική ποινή και θα καθίσταται αδύνατη η επαναφορά της·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Οικονομική Κοινότητα των Χωρών της Δυτικής Αφρικής, την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Νιγηρίας, την Αφρικανική Ένωση και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου