Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2677(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0608/2008

Forhandlinger :

PV 20/11/2008 - 12.3
CRE 20/11/2008 - 12.3

Afstemninger :

PV 20/11/2008 - 13.3
CRE 20/11/2008 - 13.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0571

Vedtagne tekster
PDF 14kWORD 36k
Torsdag den 20. november 2008 - Strasbourg
Sagen om familien al-Kurd
P6_TA(2008)0571RC-B6-0608/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2008 om sagen om familien al-Kurd

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten,

-   der henviser til rapporten fra sin ad hoc-delegation til Israel og de palæstinensiske territorier (30. maj - 2. juni 2008) og til konklusionerne heri,

-   der henviser til den fjerde Genèvekonvention,

-   der henviser til de relevante FN-resolutioner,

-   der henviser til associeringsaftalen EU-Israel, særlig artikel 2,

-   der henviser til formandskabets erklæring af 10. november 2008 på vegne af Den Europæiske Union om ødelæggelsen af huse i Østjerusalem,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at medlemmer af det israelske politi og de væbnede styrker natten til søndag den 9. november 2008 tvang familien Al-Kurd fra deres hjem i Sheikh Jarrah-bydelen i Østjerusalem, hvor de har boet i mere end 50 år; der henviser til, at de øjeblikkeligt derefter tillod bosættere at komme ind i familiens hus og derefter afspærrede området,

B.   der henviser til, at denne udsættelse blev gennemført på grundlag af en ordre, som var udstedt af den israelske højesteret den 16. juli 2008 efter lange og kontroversielle retslige procedurer i en sag vedrørende ejendomsretten ved israelske domstole og forvaltningsorganer,

C.   der henviser til, at De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) har erklæret, at den fortsat vil yde familien bistand,

D.   der henviser til, at udsættelsen fandt sted til trods internationale protester, der henviser til, at USA har rejst spørgsmålet over for de israelske myndigheder, der henviser til, at denne afgørelse kan bane vejen for overtagelsen af 26 huse i Sheikh Jarrah-bydelen i Østjerusalem, hvor 26 andre familier vil blive genstand for en udsættelse, der henviser til de politiske forgreninger i forbindelse med dette spørgsmål for Østjerusalems fremtidige status,

E.   der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, og at det internationale samfund ikke har anerkendt Israels suverænitet over Østjerusalem,

F.   der henviser til, at en delegation fra Parlamentet besøgte Sheikh Jarrah-bydelen den 3. november 2008 og havde mulighed for at møde familien al-Kurd,

1.   er dybt foruroliget over udsættelsen af familien al-Kurd, de israelske myndigheders nylige ødelæggelse af palæstinensiske familiers huse i flere dele af Østjerusalem og de mulige alvorlige følger af disse foranstaltninger;

2.   påpeger, at disse handlinger, som alvorligt indvirker på beboernes liv i disse områder, er i modstrid med folkeretten, og opfordrer de israelske myndigheder til snarest muligt at bringe dem til ophør;

3.   påpeger, at Østjerusalem i henhold til folkeretten ikke er omfattet af de israelske domstoles jurisdiktion, samtidig med at det israelske retsvæsens uafhængighed anerkendes inden for statens Israels internationalt anerkendte grænser;

4.   opfordrer Rådet, Kommissionen og det internationale samfund, herunder Kvartetten, til at gøre deres yderste for at beskytte palæstinensiske indbyggere i Sheikh Jarrah-bydelen og andre områder af Østjerusalem, og opfordrer Kvartetten til at spille en mere aktiv rolle med henblik på dette;

5.   gentager sin opfordring til de israelske myndigheder om øjeblikkeligt at standse enhver udvidelse af bosættelser og bygning af adskillelseshegnet i områder uden for Israels grænser fra 1967, som er handlinger, der er i modstrid med folkeretten, og undergraver fredsbestræbelserne;

6.   bekræfter, at disse handlinger kun kan ødelægge mulighederne for at nå frem til en fredsaftale mellem palæstinensere og israelere; opfordrer indtrængende Israel til at afstå fra alle ensidige foranstaltninger, som kan foregribe forhandlingerne om den endelige status, navnlig i Jerusalem;

7.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Kvartettens særlige udsending til Mellemøsten, Israels regering, Knesset, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik