Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2677(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0608/2008

Debatter :

PV 20/11/2008 - 12.3
CRE 20/11/2008 - 12.3

Omröstningar :

PV 20/11/2008 - 13.3
CRE 20/11/2008 - 13.3

Antagna texter :

P6_TA(2008)0571

Antagna texter
PDF 111kWORD 33k
Torsdagen den 20 november 2008 - Strasbourg
Fallet med familjen al-Kurd
P6_TA(2008)0571RC-B6-0608/2008

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2008 om fallet med familjen al-Kurd

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–   med beaktande av rapporten från sin ad hoc-delegation, som besökte Israel och de palestinska områdena (den 30 maj–2 juni 2008) och slutsatserna i denna rapport,

–   med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen,

–   med beaktande av de relevanta FN-resolutionerna,

–   med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Israel, särskilt dess artikel 2,

–   med beaktande av det uttalande som ordförandeskapet gjorde på Europeiska unionens vägnar den 10 november 2008 om förstörandet av hus i östra Jerusalem,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Natten söndagen den 9 november 2008 vräkte israelisk polis och soldater familjen al-Kurd från deras hem i bostadsområdet Sheikh Jarrah i östra Jerusalem, där de bott i mer än femtio år. Direkt efteråt lät de bosättare gå in i familjens hus och därefter spärrade de av området.

B.  Avhysningen gjordes på grundval av en order som Israels högsta domstol utfärdat den 16 juli 2008 efter långa och kontroversiella rättsprocesser om ägandetvister inom israeliska domstolar och myndigheter.

C.  FN:s organ för palestinska flyktingar UNRWA (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) har förklarat att det ska fortsätta att erbjuda familjen hjälp.

D.  Det bör betonas att vräkningen genomfördes trots internationella protester. USA har tagit upp ärendet med de israeliska myndigheterna. Beslutet skulle kunna bana väg för övertagande av ytterligare 26 hus i bostadsområdet Sheikh Jarrah i östra Jerusalem, vilket innebär att 26 familjer kan vräkas från sina hem. Detta ärende är politiskt intrikat eftersom det berör östra Jerusalems framtida status.

E.  Det bör beaktas att FN:s säkerhetsråd utfärdat resolutioner om detta och att det internationella samfundet inte erkänt Israels suveränitet över östra Jerusalem.

F.  En delegation från Europaparlamentet besökte bostadsområdet Sheikh Jarrah och hade möjlighet att träffa familjen al-Kurd den 3 november 2008.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin bestörtning över vräkningen av familjen al-Kurd, de israeliska myndigheternas rivningar den senaste tidens av palestinska familjers hus i flera områden i östra Jerusalem och de allvarliga konsekvenser som dessa åtgärder kan få.

2.  Dessa åtgärder påverkar i hög grad livet för dem som bor i områdena. Europaparlamentet påminner om att åtgärderna enligt internationell rätt är olagliga, och uppmanar de israeliska myndigheterna att upphöra med dem så fort som möjligt.

3.  Europaparlamentet respekterar de israeliska domstolarnas domsrätt inom de gränser som är internationellt erkända för staten Israel, men påminner samtidigt om att östra Jerusalem enligt internationell rätt inte lyder under de israeliska domstolarnas jurisdiktion.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och det internationella samfundet, inklusive Mellanösternkvartetten, att göra alla ansträngningar som står till buds för att skydda palestinska invånare i Sheikh Jarrah och andra områden i östra Jerusalem, och uppmanar kvartetten att spela en mer aktiv roll i denna riktning.

5.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de israeliska myndigheterna att omedelbart stoppa bosättningarnas expansion och byggandet av muren utanför 1967 års gränser, eftersom de strider mot internationell rätt och undergräver insatserna för fred.

6.  Liknande åtgärder kan endast skada chanserna att nå ett fredsavtal mellan palestinierna och israelerna. Israel uppmanas att avstå från alla ensidiga åtgärder som kan påverka resultatet av förhandlingarna om slutlig status, särskilt i Jerusalem.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, kvartettens särskilda sändebud till Mellanöstern, Israels regering, Knesset, den palestinska myndighetens ordförande och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy