Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0259(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0456/2008

Внесени текстове :

A6-0456/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0574

Приети текстове
PDF 262kWORD 33k
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел
Задължения за издръжка *
P6_TA(2008)0574A6-0456/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (14066/2008 – C6-0384/2008 – 2005/0259(CNS))

(Процедура на консултация ‐ възобновена консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид текста на проекта на Съвета (14066/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2005)0649),

–   като взе предвид позицията си от 13 декември 2007 г.(1),

–   като взе предвид член 61, буква в) и член 67, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0384/2008),

–   като взе предвид член 51 и член 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0456/2008),

1.  Одобрява текста на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в текста, подложен на процедура на консултация;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0620.

Правна информация - Политика за поверителност