Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0259(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0456/2008

Esitatud tekstid :

A6-0456/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0574

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 31k
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel
Ülalpidamiskohustused *
P6_TA(2008)0574A6-0456/2008

Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (14066/2008 – C6-0384/2008 – 2005/0259(CNS))

(Nõuandemenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ettepanekut (14066/2008);

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0649);

–   võttes arvesse oma 13. detsember 2007. aasta seisukohta(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 61 punkti c ja artikli 67 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0384/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 55 lõiget 3;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0456/2008),

1.   kiidab nõukogu ettepaneku heaks;

2.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb nõuandemenetluseks esitatud teksti oluliselt muuta;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0620.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika