Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0259(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0456/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0456/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/12/2008 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0574

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 31k
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel
Toimivalta ja yhteistyö elatusvelvoitteisiin liittyvissä asioissa *
P6_TA(2008)0574A6-0456/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. joulukuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja yhteistyöstä elatusvelvoitteisiin liittyvissä asioissa (14066/2008 – C6-0384/2008 – 2005/0259(CNS))

(Kuulemismenettely – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston tekstin (14066/2008),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0649),

–   ottaa huomioon kantansa 13. joulukuuta 2007(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan c alakohdan ja 67 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0384/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 55 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0456/2008),

1.   hyväksyy neuvoston tekstin;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia tekstiin, josta se kuuli parlamenttia;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0620.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö