Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0259(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0456/2008

Predkladané texty :

A6-0456/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/12/2008 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0574

Prijaté texty
PDF 196kWORD 32k
Štvrtok, 4. decembra 2008 - Brusel
Právomoci a spolupráca vo veciach vyživovacej povinnosti *
P6_TA(2008)0574A6-0456/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. decembra 2008 o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (14066/2008 – C6-0384/2008 – 2005/0259(CNS))

(Konzultačný postup – opätovná konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na text návrhu Rady (14066/2008),

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0649),

–   so zreteľom na svoju pozíciu z 13. decembra 2007(1),

–   so zreteľom na článok 61 písm. c) a článok 67 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0384/2008),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 55 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0456/2008),

1.   schvaľuje text Rady;

2.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť text predložený na konzultáciu;

4.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2007)0620.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia