Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0259(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0456/2008

Ingivna texter :

A6-0456/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/12/2008 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0574

Antagna texter
PDF 193kWORD 24k
Torsdagen den 4 december 2008 - Bryssel
Underhållsskyldighet *
P6_TA(2008)0574A6-0456/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 december 2008 om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (14066/2008 – C6-0384/2008 – 2005/0259(CNS))

(Samrådsförfarandet – nytt samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förslag (14066/2008),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0649),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 december 2007(1),

–   med beaktande av artiklarna 61.c och 67.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0384/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 55.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0456/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, P6_TA(2007)0620.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy