Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0123(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0429/2008

Předložené texty :

A6-0429/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0575

Přijaté texty
PDF 197kWORD 33k
Čtvrtek, 4. prosince 2008 - Brusel
Měřicí přístroje a metody metrologické kontroly (přepracované znění) ***I
P6_TA(2008)0575A6-0429/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. prosince 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění) (KOM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD))

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0357),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0237/2008),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na závazky k přijetí návrhu, které vyjádřil zástupce Rady v dopise ze dne 3. prosince 2008, v souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES a v souladu s doporučeními poradní skupiny právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise,

-   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0429/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí