Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0123(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0429/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0429/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/12/2008 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0575

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 32k
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel
Mittauslaitteet ja metrologiset tarkastusmenetelmät (uudelleenlaatiminen) ***I
P6_TA(2008)0575A6-0429/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskevista yleisistä säännöksistä (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2008)0357 – C6-0237/2008 – 2008/0123(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0357),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0237/2008),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 3. joulukuuta 2008 päivätyssä kirjeessä antaman sitoumuksen hyväksyä ehdotus EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0429/2008),

A.   toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö