Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0149(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0396/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0396/2008

Keskustelut :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Äänestykset :

PV 04/12/2008 - 7.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0576

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 45k
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel
Rahoitusvälineen perustaminen elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineen perustamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa (KOM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0450),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 179 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0280/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0396/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   hyväksyy liitteenä olevat Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kaksi yhteistä lausumaa;

3.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoitusohje ei ole yhteensopiva monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 4 enimmäismäärän kanssa, ellei enimmäismäärää tarkisteta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyssä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisessä toimielinten sopimuksessa(1) (IIA) vahvistettujen määräysten mukaisesti; katsoo, että tämän välineen rahoittaminen ei saisi vaarantaa EU:n muiden prioriteettien ja nykyisten sitoumusten rahoitusta;

4.   painottaa, että talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen 14 kohtaa on sovellettava, mikäli lainsäädäntövallan käyttäjä päättää hyväksyä lainsäädäntöehdotuksen; painottaa, että parlamentti ryhtyy neuvotteluihin toisen budjettivallan käyttäjän kanssa päästäkseen ajoissa sopimukseen tämän välineen rahoittamisesta;

5.   katsoo, että budjettivallan käyttäjien olisi neuvottelujen kuluessa tutkittava kaikki rahoitusmahdollisuudet, mukaan lukien hätäapuvarauksen laajentaminen; katsoo, että kokonaisrahoitus ei saa ylittää 1 miljardia euroa;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi rahoitusvälineen perustamisesta elintarvikkeiden jyrkkään hinnannousuun liittyvää nopeaa toimintaa varten kehitysmaissa
P6_TC1-COD(2008)0149

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 1337/2008.)


LIITE

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission

3 artiklan 1 kohtaa koskeva yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat, että rahoitusvälineen täytäntöönpanoa koskevien ensimmäisten toimenpiteiden hyväksyminen asetuksen 1 artiklan mukaisesti ei edellytä, että komissio on toimittanut niin pian kuin mahdollista ja ennen 1. toukokuuta 2009 kokonaissuunnitelman, joka sisältää tietoja koskien kohdemaiden luetteloa ja taloudellisten resurssien jakamista tukikelpoisten tahojen välillä asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa mainittua asianmukaista tasapainoa noudattaen. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat myös, että kokonaissuunnitelmassa määrätään mahdollisuudesta mukauttaa tarvittaessa täytäntöönpanoa uusiin olosuhteisiin.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission

13 artiklaa koskeva yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio toteavat, että 30. huhtikuuta 2009 saakka kestävää ajanjaksoa koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymiseen liittyvän päätöksentekomenettelyn on oltava mahdollisimman yksinkertainen ja nopea.

Neuvosto hyväksyy, että komitean lausuntoa varten toimitettavien asiakirjojen lähettämiseen varattu ajanjakso olisi rajoitettava kymmeneen työpäivään.

Euroopan parlamentti hyväksyy, että sen komitealle toimitettuja toimenpiteitä koskevalle valvontaoikeudelle varattu ajanjakso päättyy viisi työpäivää sen jälkeen, kun komiteamenettelyrekisteri on vastaanottanut komitean lausunnon toimenpideluonnoksista.

Neuvosto ja komissio hyväksyvät, että Euroopan parlamentin vastaus annetaan kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtajan asianomaiselle komission jäsenelle lähettämällä kirjeellä ja siitä ilmoitetaan kaikille parlamentin jäsenille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö