Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0149(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0396/2008

Pateikti tekstai :

A6-0396/2008

Debatai :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Balsavimas :

PV 04/12/2008 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0576

Priimti tekstai
PDF 285kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 4 d. - Briuselis
Greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonė ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2008 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonė (COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0450),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 179 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0280/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A6-0396/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   pritaria pridėtiems dviem bendriems Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimams;

3.   mano, kad pasiūlyme dėl teisės akto nurodyta orientacinė suma nesuderinama su daugiametės finansinės programos 4 išlaidų kategorijos viršutine riba, jei viršutinė riba nebus pakoreguota pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (TIS) nuostatas; mano, kad šios priemonės finansavimas neturėtų kelti grėsmės kitų Europos Sąjungos prioritetų ir dabartinių įsipareigojimų finansavimui;

4.   pabrėžia, kad tuo atveju, kai biudžeto valdymo institucija nusprendžia pritarti nuostatai priimti pasiūlymą dėl teisės akto, turi būti taikomos TIS 14 punkto nuostatos; pažymi, kad Parlamentas pradės derybas su kita biudžeto valdymo institucija, kad susitarimas dėl šios priemonės finansavimo būtų pasiektas laiku;

5.   mano, kad per šias derybas dvi biudžeto valdymo institucijos turėtų ištirti visas finansavimo galimybes, įskaitant galimybę padidinti neatidėliotinos pagalbos rezervą; mano, kad bendra finansavimo suma privalo neviršyti 1 mlrd. eurų;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gruodžio 4 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, sukuriantį priemonę, skirtą greitai reaguoti į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse
P6_TC1-COD(2008)0149

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. 1337/2008.)


PRIEDAS

Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas

dėl 3 straipsnio 1 dalies

Parlamentas, Taryba ir Komisija sutaria, kad bendro plano, kurį Komisija pateikia kaip galėdama greičiau ir prieš 2009 m. gegužės 1 d. ir kuriame pateikiama informacija, susijusi su remtinų šalių sąrašu ir lėšų paskirstymu įvairiems finansavimo reikalavimus atitinkantiems subjektams, išlaikant deramą pusiausvyrą, nurodytą reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, pateikimas nėra išankstinė sąlyga norint priimti pradines priemones, skirtas finansavimo priemonei įgyvendinti, kaip nurodyta reglamento 1 straipsnyje. Jie taip pat sutaria, kad bendrame plane būtų numatyta galimybė prireikus įgyvendinimo procesą derinti prie naujų aplinkybių.

Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas

dėl 13 straipsnio

Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškia, kad sprendimo priėmimo procedūra siekiant priimti įgyvendinimo priemones turi būti kuo paprastesnė ir greitesnė, turint mintyje laikotarpį iki 2009 m. balandžio 30 d.

Taryba sutinka, kad dokumentų, kurie turi būti pateikiami komitetui, kad jis pateiktų nuomonę, išsiuntimo laikotarpis būtų ne ilgesnis kaip dešimt darbo dienų.

Parlamentas sutinka, kad laikotarpis, per kurį jis gali pasinaudoti priežiūros teise, turint mintyje komitetui pateiktas priemones, baigsis praėjus penkioms darbo dienoms po to, kai Komitologijos registras gauna komiteto nuomonę dėl priemonių projekto.

Taryba ir Komisija sutinka, kad Parlamento atsakas būtų pateikiamas Vystymosi komiteto pirmininko laiške atsakingajam Komisijos nariui ir į jį būtų atkreiptas visų Parlamento narių dėmesys.

Teisinė informacija - Privatumo politika