Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0149(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0396/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0396/2008

Debates :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Balsojumi :

PV 04/12/2008 - 7.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0576

Pieņemtie teksti
PDF 281kWORD 53k
Ceturtdiena, 2008. gada 4. decembris - Brisele
Mehānisms ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2008. gada 4. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs (COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0450),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 179. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedza priekšlikumu (C6-0280/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu, Budžeta komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A6-0396/2008),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   apstiprina pievienotās divas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgās deklarācijas;

3.   uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītā pamatsumma neatbilst daudzgadu finanšu shēmas 4. izdevumu kategorijā minētajai maksimālajai summai, ja maksimālā summa netiek pielāgota nosacījumiem 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu budžeta pārvaldību(1); uzskata, ka šā instrumenta finansēšanai nevajadzētu apdraudēt citu ES prioritāšu un pašreizējo solījumu finansēšanu;

4.   uzsver, ka ir jāpiemēro Iestāžu nolīguma 14. punkta noteikumi, ja likumdevēja iestāde nolems likumdošanas priekšlikumu pieņemt; uzsver, ka Parlaments sāks sarunas ar citu budžeta lēmējiestādes struktūrvienību, lai laicīgi panāktu vienošanos par šā mehānisma finansēšanu;

5.   uzskata, ka šo sarunu gaitā abām lēmējiestādēm jāizskata visas finansējuma iespējas, tostarp iespēja palielināt ārkārtas palīdzībai paredzēto rezervi; uzskata, ka kopējā finansējuma summa nedrīkst pārsniegt EUR 1 miljardu;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 4. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, ar ko izveido mehānismu ātrai reaģēšanai uz pārtikas cenu paaugstināšanos jaunattīstības valstīs
P6_TC1-COD(2008)0149

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 1337/2008.)


PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums

par 3. panta 1. punktu

Parlaments, Padome un Komisija vienojās, ka tas, lai Komisija iespējami īsā laikā un līdz 2009. gada 1. maijam iesniegtu vispārējo plānu, kurā sniegta informācija par mērķa valstu sarakstu un par finanšu resursu sadalījumu starp dažādām struktūrām, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu, ievērojot regulas 4. panta 2. punktā minēto līdzsvaru, nav priekšnoteikums tam, lai tiktu pieņemti regulas 1. pantā paredzētie sākotnējie pasākumi mehānisma īstenošanai. Iestādes vienojās arī par to, ka vispārējā plānā būs paredzēta iespēja īstenošanu vajadzības gadījumā pielāgot jauniem apstākļiem.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums

par 13. pantu

Parlaments, Padome un Komisija paziņo, ka līdz 2009. gada 30. aprīlim lēmumu pieņemšanas procedūrai saistībā ar īstenošanas pasākumu pieņemšanu jābūt iespējami vienkāršai un ātrai.

Komisija piekrīt tam, ka Komisijas atzinuma saņemšanai nododamo dokumentu nosūtīšanas termiņam nevajadzētu pārsniegt desmit darba dienas.

Parlaments piekrīt tam, ka termiņam, kura laikā Parlaments ir tiesīgs veikt pārbaudes saistībā ar pasākumiem, kas iesniegti izskatīšanai Komitejā, vajadzētu beigties piecas darba dienas pēc tam, kad Komitoloģijas reģistrā ir saņemts komitejas atzinums par pasākumu projektu.

Padome un Komisija piekrīt tam, ka Parlamenta atbilde tiks noformēta kā Attīstības komitejas priekšsēdētaja vēstule attiecīgajam komisāram, par to informējot visus Parlamenta deputātus.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika