Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0149(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0396/2008

Texte depuse :

A6-0396/2008

Dezbateri :

PV 03/12/2008 - 19
CRE 03/12/2008 - 19

Voturi :

PV 04/12/2008 - 7.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0576

Texte adoptate
PDF 284kWORD 53k
Joi, 4 decembrie 2008 - Bruxelles
Mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare ***I
P6_TA(2008)0576A6-0396/2008
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 decembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de creare a unui mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare (COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0450),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 179 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0280/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare şi avizul Comisiei pentru bugete şi al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0396/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   aprobă cele două declaraţii comune ale Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei anexate mai jos;

3.   consideră că cuantumul de referinţă indicat în propunerea legislativă nu este compatibil cu plafonul rubricii 4 din cadrul financiar multianual (CFM), fără modificarea plafonului în conformitate cu dispoziţiile stabilite în Acordul interinstituţional dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară din 17 mai 2006(1)(AII); consideră că finanţarea acestui mecanism nu ar trebui să pună în pericol finanţarea altor priorităţi şi a actualelor angajamente ale UE;

4.   subliniază faptul că dispoziţiile de la punctul 14 din AII se aplică în cazul în care autoritatea legislativă decide în favoarea adoptării propunerii legislative; subliniază că Parlamentul va iniţia negocieri cu cealaltă ramură a autorităţii bugetare pentru a se ajunge la timp la un acord privind finanţarea acestui mecanism;

5.   consideră că, pe parcursul acestor negocieri, cele două componente ale autorităţii bugetare ar trebui să analizeze toate posibilităţile de finanţare, inclusiv extinderea rezervei pentru ajutoare de urgenţă; consideră că această finanţare nu trebuie să depăşească în total 1 miliard de euro;

6.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 decembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de creare a unui mecanism de reacţie rapidă la creşterea preţurilor la produsele alimentare în ţările în curs de dezvoltare
P6_TC1-COD(2008)0149

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 1337/2008.)


ANEXĂ

Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei

cu privire la articolul 3 alineatul (1)

Parlamentul, Consiliul și Comisia convin că prezentarea, de către Comisie, cât mai curând posibil și înainte de 1 mai 2009, a planului general care va cuprinde informații referitoare la lista țărilor-țintă și la utilizarea în comun a resurselor financiare de către diferitele entități eligibile, în conformitate cu echilibrul adecvat menționat la articolul 4 alineatul (2) din regulament, nu este o condiție preliminară pentru adoptarea măsurilor inițiale de punere în practică a mecanismului de finanţare, după cum se specifică în articolul 1 din regulament. Ele convin, de asemenea, că planul general va oferi posibilitatea de adaptare a punerii în practică la noile circumstanțe, dacă este cazul.

Declarație comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei

cu privire la articolul 13

Parlamentul, Consiliul și Comisia declară că procedura decizională pentru adoptarea măsurilor de punere în practică trebuie să fie cât mai simplă și mai rapidă cu putință, pentru perioada de până la 30 aprilie 2009.

Consiliul admite că perioada de distribuție a documentelor care urmează să fie prezentate în vederea avizului Comisiei ar trebui să se limiteze la zece zile lucrătoare.

Parlamentul admite că perioada permisă pentru exercitarea dreptului său de control al măsurilor prezentate comitetului se încheie la cinci zile lucrătoare de la data primirii, de către Registrul de comitologie, a avizului Comisiei cu privire la proiectul de măsuri.

Consiliul și Comisia sunt de acord cu faptul că răspunsul Parlamentului va lua forma unei scrisori din partea președintelui Comisiei pentru dezvoltare către membrul competent al Comisiei, cu aducerea acesteia la cunoştinţa tuturor membrilor Parlamentului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate