Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2669(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0617/2008

Předložené texty :

B6-0617/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0579

Přijaté texty
PDF 201kWORD 37k
Čtvrtek, 4. prosince 2008 - Brusel
Kroky směrem ke zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v Evropě - iniciativa "Small Bussines Act
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. prosince 2008 o krocích směrem ke zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v Evropě – iniciativa "Small Bussines Act"

Evropský parlament,

-   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení Radě ze dne 27. října 2008 o krocích směrem ke zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v Evropě – iniciativa "Small Bussines Act" (O-0113/2008),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 s názvem "Zelenou malým a středním podnikům – "Small Business Act" pro Evropu" (KOM(2008)0394) a průvodní dokument o posouzení dopadu (SEC(2008)2101),

-   s ohledem na Evropskou chartu pro malé podniky,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že malé a střední podniky mají zásadní důležitost pro evropskou ekonomiku, neboť poskytují více než 100 milionů pracovních míst, přispívají k hospodářskému růstu, jsou významným zdrojem inovací a podporují rovnost mezi ženami a muži a regionální rozvoj,

B.   vzhledem k tomu, že návrh iniciativy "Small Business Act" pro Evropu je třeba vřele uvítat, ale že tato iniciativa bude účinná pouze tehdy, pokud bude na úrovni členských států a Společenství existovat konkrétní závazek k jejímu plnění,

C.   vzhledem k tomu, že současná krize na finančním trhu ještě zvýraznila nedostatky současného rámce pro malé a střední podniky a že je proto mnohem důležitější lépe zohledňovat potřeby těchto podniků a účinně zavádět ustanovení iniciativy "Small Business Act",

1.   vyzývá členské státy, aby potvrdily, že hodlají iniciativu "Small Business Act" formálně schválit na zasedání Evropské rady v Bruselu v prosinci 2008, aby mohly zajistit nezbytnou velkou míru viditelnosti, a  vyzývá Radu, aby při schvalování iniciativy "Small Business Act" zavázala členské státy k jejímu dodržování, aby tak měla iniciativa "Small Business Act" pozitivní účinek na podnikatelské prostředí malých a středních podniků;

2.   zdůrazňuje, že je potřeba, aby členské státy plně podpořily uplatňování ustanovení iniciativy "Small Business Act", aby byla tato ustanovení účinná, a vyzývá k přijetí konkrétních opatření jak na úrovni členských států, tak na regionální úrovni, jež by doplnila opatření přijatá na úrovni Společenství; žádá proto členské státy, aby oznámily, jak a v jakém časovém horizontu začlení ustanovení iniciativy "Small Business Act" do svých vnitrostátních regulačních rámců;

3.   připomíná, že mají-li být ustanovení iniciativy "Small Business Act" účinná, je třeba zřídit systém pro sledování toho, jak iniciativa pokročila a jak ji Komise a členské státy plní; vyzývá k tomu, aby byl pokrok při plnění iniciativy "Small Business Act" zařazen jako samostatná kapitola do výročních zpráv týkajících se národních programů reforem v rámci Lisabonské strategie;

4.   vyzývá Komisi a členské státy, aby při řešení současné finanční krize nezapomínaly na "reálnou ekonomiku" a poskytovaly malým a středním podnikům konkrétní podporu tím, že v tomto kritickém okamžiku zaručí, aby měly přístup k finančním prostředkům; v tomto ohledu vítá nový balíček Evropské investiční banky, která hodlá vyčlenit 30 000 000 000 EUR na půjčky pro malé a střední podniky schválených Radou; je toho názoru, že částka nebude pro vyřešení současných problémů malých a středních podniků dostačující;

5.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí