Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2669(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0617/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0617/2008

Keskustelut :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Äänestykset :

PV 04/12/2008 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0579

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 33k
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel
Toimet pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseksi Euroopassa – pienyrityksiä koskeva säädös
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. joulukuuta 2008 toimista pk-yritysten toimintaympäristön parantamiseksi Euroopassa – pienyrityksiä koskeva säädös

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvostolle 27. lokakuuta 2008 esitetyn suullisen kysymyksen vaiheista pk-yritysten ympäristön parantamiseksi Euroopassa - pienyrityksiä koskeva säädös (O-0113/08),

–   ottaa huomioon komission 25. kesäkuuta 2008 antaman tiedonannon "Pienet ensin" Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite ("Small Business Act") (KOM(2008)0394) ja siihen liittyvän vaikutustenarvioinnin (SEC(2008)2101),

–   ottaa huomioon pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   katsoo, että pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan taloudelle, koska ne tarjoavat yli 100 miljoonaa työpaikkaa, myötävaikuttavat talouskasvuun, ovat tärkeimpiä innovaation lähteitä sekä edistävät sukupuolten tasa-arvoa ja alueellista kehitystä,

B.   pitää ehdotusta eurooppalaisia pienyrityksiä koskevasta säädöksestä erittäin myönteisenä, mutta katsoo sillä olevan vaikutusta ainoastaan, jos jäsenvaltiot ja yhteisö sitoutuvat konkreettisesti sen täytäntöönpanoon,

C.   katsoo, että nykyinen rahoitusmarkkinoita koskeva kriisi on osoittanut nykyisen pk-yrityksiä koskevan lainsäädäntökehyksen puutteet entistä selvemmin ja korostanut sitä, että niiden tarpeet olisi otettava paremmin huomioon ja että pienyrityksiä koskevaan säädökseen sisältyvät säännökset olisi pantava tehokkaasti täytäntöön,

1.   kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan, että ne aikovat virallisesti hyväksyä pienyrityksiä koskevan säädöksen Brysselissä joulukuussa 2008 järjestettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa varmistaakseen tarvittavan näkyvyyden, ja kehottaa neuvostoa, kun se hyväksyy pienyrityksiä koskevan säädöksen, tekemään sen säännöksistä sitovia, jotta säädöksellä olisi merkittävä ja myönteinen vaikutus pk-yritysten toimintaympäristöön;

2.   pitää tarpeellisena, että jäsenvaltiot antavat täyden tukensa pienyrityksiä koskevan säädöksen säännösten täytäntöönpanolle, jotta niillä on vaikutusta, ja kehottaa sekä jäsenvaltioita että alueellisia tahoja täydentämään yhteisön tasolla hyväksyttyjä toimia; pyytää siksi jäsenvaltioita ilmoittamaan, miten ja millä aikavälillä pienyrityksiä koskevan säädöksen säännökset sisällytetään kansallisiin lainsäädäntökehyksiin;

3.   muistuttaa, että pienyrityksiä koskevan säädöksen säännösten vaikuttavuuden varmistamiseksi olisi perustettava seurantajärjestelmä, jonka avulla voitaisiin seurata komission ja jäsenvaltioiden toteuttamien toimien edistymistä ja säädöksen täytäntöönpanoa; katsoo, että pienyrityksiä koskevan säädöksen säännösten täytäntöönpanon edistymistä olisi käsiteltävä erillisessä luvussa Lissabonin strategian kansallisia uudistusohjelmia koskevissa vuotuisissa kertomuksissa;

4.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita olemaan unohtamatta "reaalitaloutta", kun ne pyrkivät ratkaisemaan nykyistä rahoituskriisiä; katsoo, että pk-yrityksille olisi tarjottava konkreettista tukea varmistamalla niiden mahdollisuudet saada rahoitusta tänä kriittisenä aikana; pitää myönteisenä tässä yhteydessä Euroopan investointipankin päätöstä pk-yrityksille myönnettäviin lainoihin tarkoitetusta uudesta 30 miljardin euron rahoituspaketista, josta sovittiin neuvostossa; pitää kuitenkin kyseistä määrää riittämättömänä pk-yritysten nykyisten rahoitusongelmien ratkaisemiseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö