Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2669(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0617/2008

Pateikti tekstai :

B6-0617/2008

Debatai :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Balsavimas :

PV 04/12/2008 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0579

Priimti tekstai
PDF 195kWORD 35k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 4 d. - Briuselis
Siekis gerinti MVĮ aplinką Europoje. Smulkiojo verslo aktas
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

2008 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl siekio gerinti MVĮ aplinką Europoje. Smulkiojo verslo aktas

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 27 d. Tarybai pateiktą klausimą dėl siekio gerinti MVĮ aplinką Europoje. "Smulkiojo verslo aktas" (O–0113/08), į kurį atsakoma žodžiu,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą "Visų pirma galvokime apie mažuosius". Europos iniciatyva "Small Business Act" (COM(2008)0394) ir pridedamus poveikio įvertinimus (SEC(2008)2101),

–   atsižvelgdamas į Europos mažų įmonių chartiją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra labai svarbios Europos ekonomikai: jose sukurta 100 000 000 darbo vietų, jos prisideda prie ekonomikos augimo, yra pagrindinis naujovių šaltinis ir skatina lyčių lygybę bei regioninę plėtrą,

B.   kadangi pasiūlymą dėl Europos iniciatyvos "Smulkiojo verslo aktas" (SVA) reikia vertinti teigiamai, tačiau jis bus veiksmingas tik, jeigu valstybės narės ir Bendrijos lygmenimis bus prisiimtas konkretus įsipareigojimas jį įgyvendinti,

C.   kadangi esant dabartinei finansų rinkos krizei dar labiau išryškėjo dabartinės MVĮ politikos trūkumai ir padidėjo būtinybė labiau atsižvelgti į šių įmonių poreikius ir veiksmingai įgyvendinti SVA nuostatas,

1.   ragina valstybes nares patvirtinti, jog ji ketina oficialiai pritarti SVA 2008 m. gruodžio mėn. Briuselio Europos Vadovų Tarybos susitikime, kad būtų užtikrintas būtinas regimumas, ir ragina Tarybą priimant SVA užtikrinti, kad jo nuostatos būtų privalomos siekiant, kad jis turėtų stiprų ir teigiamą poveikį MVĮ aplinkai;

2.   pabrėžia, kad siekiant, jog SVA nuostatos būtų veiksmingos, valstybės narės turi visiškai remti jų įgyvendinimą, ir ragina valstybių narių ir regionų lygmenimis imtis veiksmų papildant Bendrijos lygmeniu priimtas priemones; taigi prašo valstybes nares pranešti, kaip ir per kokį laikotarpį į nacionalines reguliavimo sistemas bus įtrauktos SVA nuostatos;

3.   primena, jog siekiant užtikrinti, jog SVA nuostatos būtų veiksmingos, reikėtų visiškai paremti patikrinimo sistemos kūrimą, kad būtų prižiūrima, kaip Komisijai ir valstybėms narėms sekasi šias priemones įgyvendinti; reikalauja, kad pažanga, pasiekta įgyvendinant SVA nuostatas, būtų įtraukta į Lisabonos strategijos nacionalinių reformos programų metinių ataskaitų atskirą skyrių;

4.   ragina Komisiją ir valstybes nares sprendžiant dabartinės finansinės krizės sukeltas problemas nepamiršti realiosios ekonomikos: teikti konkrečią pagalbą MVĮ ir užtikrinti joms prieigą prie finansų šiuo kritišku momentu; šiuo klausimu teigiamai vertina Europos investicijų banko parengtą naują paketą, kuriame numatoma MVĮ paskoloms skirti 30 000 000 000 EUR, kaip buvo susitarta Taryboje; mano, kad šios sumos nepakaks siekiant išspręsti dabartines MVĮ finansavimo problemas;

5.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika