Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2669(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0617/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0617/2008

Debates :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Balsojumi :

PV 04/12/2008 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0579

Pieņemtie teksti
PDF 195kWORD 34k
Ceturtdiena, 2008. gada 4. decembris - Brisele
Pasākumi vides uzlabošanai MVU ‐ Eiropas mazās uzņēmējdarbības akts
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Eiropas Parlamenta 2008.gada 4. decembra rezolūcija par pasākumiem vides uzlabošanai MVU ‐ Eiropas mazās uzņēmējdarbības akts

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2008. gada 27. oktobra mutisko jautājumu Padomei par pasākumiem, lai uzlabotu vidi MVU Eiropā - mazās uzņēmējdarbības aktu (O-0113/08),

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 25. jūnija paziņojumu "Vispirms domāt par mazākajiem" ‐ Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts (COM(2008)0394) un tam pievienoto ietekmes novērtējumu (SEC(2008)2101),

–   ņemot vērā Eiropas mazo uzņēmumu hartu,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ir būtiski svarīgi Eiropas ekonomikai, jo nodrošina vairāk nekā 100 000 000 darbavietu, sekmē ekonomisko izaugsmi, ir svarīgākais inovācijas avots un veicina dzimumu līdztiesību un reģionālo attīstību;

B.   tā kā Eiropas mazās uzņēmējdarbības akta priekšlikums ir vērtējams ļoti atzinīgi, taču tas būs efektīvs tikai tad, ja dalībvalstu un Kopienas līmenī būs konkrēta apņemšanās to īstenot;

C.   tā kā pašreizējā finanšu tirgus krīze ir vēl vairāk izcēlusi pašreizējās MVU sistēmas trūkumus un palielinājusi nepieciešamību vairāk ņemt vērā to vajadzības un efektīvi īstenot mazās uzņēmējdarbības aktā ietvertos noteikumus,

1.   aicina dalībvalstis apstiprināt, ka tās ir paredzējušas oficiāli apstiprināt mazās uzņēmējdarbības aktu Briseles Eiropadomē 2008. gada decembrī, lai nodrošinātu augstu pārredzamības līmeni, kāds ir nepieciešams, un aicina Padomi, pieņemot mazās uzņēmējdarbības aktu, noteikt, ka tā noteikumi ir saistoši, lai šim aktam būtu ievērojama labvēlīga ietekme uz MVU vidi;

2.   uzsver nepieciešamību dalībvalstīm pilnībā atbalstīt mazās uzņēmējdarbības akta noteikumu īstenošanu, lai šie noteikumi būtu efektīvi, un aicina gan dalībvalstu, gan reģionālā līmenī veikt konkrētus pasākumus, kas papildina Kopienas līmenī īstenotos pasākumus; tādēļ prasa, lai dalībvalstis paziņo kā un kad tās iekļaus savās tiesiskajās sistēmās mazās uzņēmējdarbības akta noteikumus;

3.   atgādina, ka, lai nodrošinātu mazās uzņēmējdarbības akta noteikumu efektivitāti, ir jāizveido pārbaužu sistēma, lai uzraudzītu procesa virzību un to, kā šo aktu īsteno Komisija un dalībvalstis; mudina mazās uzņēmējdarbības akta noteikumu īstenošanā panākto progresu iekļaut atsevišķā nodaļā gada ziņojumos par Lisabonas stratēģijas dalībvalstu reformu programmām;

4.   aicina Komisiju un dalībvalstis, risinot pašreizējās finanšu krīzes izraisītās problēmas, neaizmirst par "reālo ekonomiku" un sniegt konkrētu atbalstu MVU, nodrošinot tiem šai grūtajā brīdī piekļuvi finansējumam; šajā sakarā atzinīgi vērtē jauno Eiropas Investīciju bankas paketi, kas saskaņā ar Padomes lēmumu aizdevumiem MVU ir paredzējusi 30 000 000 000 eiro; uzskata, ka ar šo summu nepietiks, lai atrisinātu pašreizējās MVU finansēšanas problēmas;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika