Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2669(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0617/2008

Texte depuse :

B6-0617/2008

Dezbateri :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Voturi :

PV 04/12/2008 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0579

Texte adoptate
PDF 196kWORD 37k
Joi, 4 decembrie 2008 - Bruxelles
Actul privind întreprinderile mici ("Small Business Act")
P6_TA(2008)0579B6-0617/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 4 decembrie 2008 privind măsurile de îmbunătățire a mediului pentru IMM-uri în Europa - Actul privind întreprinderile mici ("Small Business Act")

Parlamentul European,

–   având în vedere întrebarea orală din 27 octombrie 2008 adresată Consiliului privind măsurile care urmăresc îmbunătăţirea mediului pentru IMM-uri în Europa, în cadrul "Small Business Act" (O-0113/08),

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 intitulată "Gândiți mai întâi la scară mică": "Un "Small Business Act" pentru Europa" (COM(2008)0394) și studiul anexat de evaluare a impactului (SEC(2008)2101),

–   având în vedere Carta întreprinderilor mici și mijlocii,

–   având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) au o importanță fundamentală pentru economia europeană, furnizând peste 100 000 000 de locuri de muncă, contribuind la creșterea economică, fiind o sursă majoră de inovare și promovând egalitatea de gen și dezvoltarea regională;

B.   întrucât proiectul de Act privind întreprinderile mici ("Small Bussiness Act") pentru Europa va fi primit pozitiv, dar va putea deveni eficient doar dacă există un angajament concret în vederea aplicării sale atât la nivelul statelor membre, cât și la nivel comunitar;

C.   întrucât, în contextul actualei crize a piețelor financiare, deficiențele cadrului curent al IMM-urilor au devenit și mai evidente, impunându-se astfel de urgență considerarea necesităților acestora pentru a se putea implementa într-un mod eficient prevederile, "Small Bussiness Act".

1.   invită Consiliul să confirme că intenționează să aprobe în mod oficial "Small Bussiness Act" la Consiliul European de la Bruxelles din decembrie 2008 pentru a îi asigura vizibilitatea necesară și solicită Consiliului ca, atunci când îl adoptă, să confere un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic dispozițiilor sale, pentru a putea imprima un efect pozitiv şi puternic asupra mediului IMM-urilor;

2.   subliniază faptul că statele membre trebuie să susțină integral implementarea dispozițiilor "Small Bussiness Act" pentru a fi eficiente și solicită adoptarea de măsuri concrete, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivel regional, care să vină în completarea măsurilor adoptate la nivelul Comunităţii; solicită, așadar, statelor membre să anunțe modalitatea și calendarul prevăzut pentru încorporarea dispoziţiilor "Small Bussiness Act" în cadrele naționale de reglementare;

3.   reamintește că, în vederea asigurării eficienței dispoziţiilor "Small Bussiness Act", trebuie stabilit un sistem de examinare care să monitorizeze stadiul și implementarea dispozițiilor aceste legi de către Comisie și statele membre; îndeamnă ca rapoartele privind stadiul implementării dispoziţiilor "Small Bussiness Act'să fie inclus ca un capitol autonom în rapoartele anuale referitoare la programele naționale de reformă din cadrul Strategiei de la Lisabona;

4.   invită Comisia și statele membre, ca atunci când iau măsuri de combatere a crizei financiare din prezent, să nu uite de "economia reală" și să ofere ajutor concret IMM-urilor, asigurându-le acces la finanțare în acest moment critic; salută, în acest sens, noul pachet al Băncii Europene de Investiții care prevede 30 000 000 000 EUR destinate împrumuturilor pentru IMM-uri, după cum s-a hotărât în cadrul Consiliului; consideră că suma e prea mică pentru a permite rezolvarea problemelor curente de finanțare pe care le întâmpină IMM-urile;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate