Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0619/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 17
CRE 03/12/2008 - 17

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.9
CRE 04/12/2008 - 7.9

Приети текстове :

P6_TA(2008)0580

Приети текстове
PDF 264kWORD 38k
Четвъртък, 4 декември 2008 г. - Брюксел
Кодекс за поведение при износ на оръжие
P6_TA(2008)0580RC-B6-0619/2008

Резолюция на Европейския парламент от 4 декември 2008 г. относно Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че през юни 2008 г. се отбеляза десетата годишнина на Кодекса на Европейския съюз за поведение при износ на оръжие ;

Б.   като има предвид, че преди повече от три години, на 30 юни 2005 г., COARM (работната група на Съвета по износа на конвенционални оръжия) постигна съгласие на техническо равнище относно текста на обща позиция, като резултат от задълбочен процес на преразглеждане на Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие с цел да превърне Кодекса в ефикасен инструмент за контрол на износа на оръжие от територията на ЕС и от страна на дружества от ЕС;

В.   като има предвид, че приемането на тази обща позиция ще превърне Кодекса в правнообвързващ инструмент за контрол върху износа на оръжие за всички държави-членки на ЕС;

Г.   като има предвид, че, въпреки многократните призиви на Парламента, от 2005 г. насам Съветът не успя да приеме тази обща позиция на политическо равнище, като по този начин оставя въпроса без решение;

Д.   като има предвид, че този въпрос става все по-неотложен поради редица развития:

   няколко инициативи, целящи хармонизиране на националните политики за снабдяване с оръжие и на трансфера и продажбите на оръжие в рамките на Общността,
   възобновен интерес към контрола върху въздействието на незаконната търговия с оръжие, особено след влизането в сила на правилата на ЕС в областта на авиационната безопасност и тяхното въздействие върху дейността на операторите на въздушни товарни превози, заподозрени в участие в дестабилизиращ трансфер на оръжие;

1.  Отново, в светлината на десетата годишнина на Кодекса, отправя остра критика към настоящото безизходно политическо положение породено от неприемането на общата позиция;

2.  Настоятелно призовава френското председателство и, ако е необходимо, следващите председателства да разрешат въпроса, като гарантират незабавното приемане на общата позиция;

3.  Отново заявява, че приносът на ЕС към обвързващ в международните отношения Договор за търговия с оръжие ще заслужи голямо доверие веднага щом собственият му режим за контрол на износа на оръжие стане правнообвързващ;

4.  Отново заявява, че едновременно с приемането на общата позиция, наред с другото, следва да бъдат предприети следните мерки:

   a) предотвратяване на безотговорния трансфер на оръжие чрез стриктно прилагане на критериите на Кодекса както към дружествата, така и към националните въоръжени сили;
   б) предотвратяване на незаконния трафик на оръжие по въздух и вода; подобряване и прилагане на контрол върху посредничеството, чрез призиви към всички държави-членки, които не са направили това досега, да включат в националното си законодателство буквата и духа на Обща позиция 2003/468/ОВППС на Съвета от 23 юни 2003 г. относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие(1);
   в) незабавно разследване на неотдавнашните твърдения за случаи на нарушения на оръжейното ембарго;
   г) предотвратяване на продажбата за частни посредници на оръжия, събрани в хода на операции в рамките на ЕПСО (Европейска политика на отбрана и сигурност) и на РСС (реформата на сектора на сигурността) и други инициативи на ЕС, и предотвратяване на последващия им трансфер в други региони, които са обект на ожесточени конфликти или напрежение;
   д) подобряване на прозрачността и качеството на данните, предадени от държавите-членки в контекста на годишния доклад относно Кодекса за поведение;

5.  Изразява убеждение, че приемането на общата позиция относно Кодекса за поведение при износ на оръжие е от ключово значение за правилното прилагане на предстоящата директива относно трансфера на материали за отбрана в рамките на Общността и за ефективен контрол на износа на оръжия;

6.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 156, 25.6.2003 г., стp. 79.

Правна информация - Политика за поверителност