Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2682(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0619/2008

Arutelud :

PV 03/12/2008 - 17
CRE 03/12/2008 - 17

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.9
CRE 04/12/2008 - 7.9

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0580

Vastuvõetud tekstid
PDF 106kWORD 40k
Neljapäev, 4. detsember 2008 - Brüssel
Relvaeksport (toimimisjuhend)
P6_TA(2008)0580RC-B6-0619/2008

Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et 2008. aasta juunis täitus Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi kümnes aastapäev;

B.   arvestades, et rohkem kui kolm aastat tagasi, 30. juunil 2005. aastal leppis nõukogu tavarelvastuse ekspordi töörühm (COARM) pärast ELi relvaekspordi toimimisjuhendi põhjalikku läbivaatamist tehnilisel tasandil kokku ühise seisukoha teksti, mille eesmärk oli muuta toimimisjuhend tõhusaks vahendiks ELi territooriumilt lähtuva ja ELi äriühingute relvaekspordi kontrollimiseks;

C.   arvestades, et ühise seisukoha vastuvõtmisega muutub toimimisjuhend kõikidele ELi liikmesriikidele õiguslikult siduvaks relvaekspordi kontrollimise vahendiks;

D.   arvestades, et parlamendi mitmetest üleskutsetest hoolimata ei ole nõukogu suutnud 2005. aastast alates kõnealust ühist seisukohta poliitilisel tasandil vastu võtta, jättes küsimuse lahendamata;

E.   arvestades, et teema on uuesti muutunud kiireloomuliseks mitmete arengute tõttu:

   mitu algatust on seadnud eesmärgiks liikmesriikide relvahankepoliitika ning ühendusesiseste relvatarnete ja -müügi ühtlustamise;
   uuenenud on huvi hoida ebaseadusliku relvakaubanduse mõju kontrolli all, eeskätt tulenevalt ELi lennuohutuseeskirjade jõustumisest ja mõjust, mis nendel on olnud lastilennuettevõtjatele, keda kahtlustatakse relvaekspordi destabiliseerimises osalemises,

1.   kordab juhendi kümnenda aastapäevaga seoses jõuliselt oma kriitikat praeguse poliitilise ummiku suhtes, mille on põhjustanud ühise seisukoha vastuvõtmata jätmine;

2.   nõuab, et eesistujariik Prantsusmaa ja vajadust mööda tulevased eesistujariigid selle küsimuse lahendaksid ja tagaksid, et ühine seisukoht võetaks vastu edasiste viivitusteta;

3.   kordab, et ELi osalus rahvusvaheliselt siduvas relvakaubanduse lepingus muutub palju usaldusväärsemaks niipea, kui ELi enda relvaekspordi süsteem muutub õiguslikult siduvaks;

4.   kordab, et samaaegselt ühise seisukoha vastuvõtmisega tuleks muu hulgas võtta järgmisi meetmeid:

   a) takistada vastutustundetuid relvavedusid, kohaldades toimimisjuhendi kriteeriumeid rangelt nii äriühingute kui ka riikide relvajõudude suhtes;
   b) takistada õhu- ja mereteid mööda toimuvat ebaseaduslikku relvakaubandust; parandada ja rakendada kontrolli vahendajate üle, kutsudes üles kõiki liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, võtma nõukogu 23. juuni 2003. aasta relvavahenduse kontrolli käsitleva ELi ühise seisukoha 2003/468/ÜVJP(1) tekst ja mõte üle siseriiklikesse õigusaktidesse;
   c) uurida kiiresti hiljutisi väiteid relvaembargo rikkumiste kohta;
   d) takistada Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning julgeolekusektori ümberkorraldamise ja muude ELi algatuste käigus kogutud relvade müümist eravahendajatele ning relvade edasivedu teistesse konfliktipiirkondadesse või pingekolletesse;
   e) parandada toimimisjuhendi iga-aastase aruande raames ELi liikmesriikide poolt esitatavate andmete läbipaistvust ja kvaliteeti;

5.   on veendunud, et relvaekspordi toimimisjuhendit käsitleva ühise seisukoha vastuvõtmine on äärmiselt oluline kaitsematerjalide ühendusesisest vedu käsitleva peatse direktiivi nõuetekohaseks rakendamiseks ning relvaekspordi tõhusaks kontrollimiseks;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 156, 25.6.2003, lk 79.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika