Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2682(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0619/2008

Keskustelut :

PV 03/12/2008 - 17
CRE 03/12/2008 - 17

Äänestykset :

PV 04/12/2008 - 7.9
CRE 04/12/2008 - 7.9

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0580

Hyväksytyt tekstit
PDF 108kWORD 34k
Torstai 4. joulukuuta 2008 - Bryssel
Aseiden vientiä koskevat käytännesäännöt
P6_TA(2008)0580RC-B6-0619/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. joulukuuta 2008 aseiden vientiä koskevista Euroopan unionin käytännesäännöistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että kesäkuussa 2008 aseiden vientiä koskevat Euroopan unionin käytännesäännöt ovat olleet voimassa 10 vuotta,

B.   ottaa huomioon, että yli kolme vuotta sitten 30. kesäkuuta 2005 neuvoston tavanomaisten aseiden työryhmä (COARM) sopi teknisellä tasolla yhteisen kannan tekstistä sen jälkeen, kun oli saatu päätökseen aseiden vientiä koskevien EU:n käytännesääntöjen perinpohjainen tarkistamisprosessi, jonka tavoitteena oli muuttaa käytännesäännöt tehokkaaksi välineeksi EU:n alueelta suuntautuvan ja EU:ssa toimivien yritysten aseviennin valvomiseksi,

C.   ottaa huomioon, että tämän yhteisen kannan hyväksymisen myötä käytännesäännöistä tulee oikeudellisesti sitova aseiden viennin valvontaväline kaikissa EU:n jäsenvaltioissa,

D.   ottaa huomioon, että parlamentin useista kehotuksista huolimatta neuvosto ei ole vuodesta 2005 lähtien kyennyt hyväksymään tätä yhteistä kantaa poliittisella tasolla, minkä vuoksi kysymystä ei ole ratkaistu,

E.   ottaa huomioon, että kysymyksestä on tullut uudestaan kiireellinen seuraavien kehitysaskeleiden johdosta:

   useat aloitteet kansallisten asehankintapolitiikkojen ja yhteisön sisäisten asesiirtojen ja -myynnin yhdenmukaistamiseksi,
   uusiutunut kiinnostus valvoa laittoman asekaupan vaikutusta varsinkin sen jälkeen, kun EU:n lentoturvallisuussäännöt tulivat voimaan ja havaittiin niiden vaikutus niiden lentorahtiliikenteen harjoittajien toimintaan, joiden epäillään olevan osallisina epävakauttavissa aseidensiirroissa,

1.   toistaa voimakkaan kritiikkinsä, kun otetaan huomioon, että on kulunut 10 vuotta käytännesääntöjen voimaantulosta, tätä nykyistä poliittista umpikujaa vastaan, johon on ajauduttu tämän yhteisen kannan hyväksymisen suhteen;

2.   vaatii puheenjohtajavaltio Ranskaa ja tarvittaessa tulevia puheenjohtajavaltioita ratkaisemaan ongelman varmistamalla, että yhteinen kanta hyväksytään ilman lisäviivytyksiä;

3.   toistaa, että EU:n panos kansainvälisesti sitovan asekauppaa koskevan sopimuksen laatimisessa lisää vahvasti unionin uskottavuutta sen jälkeen, kun sen omasta asevientijärjestelmästä tulee oikeudellisesti sitova;

4.   toistaa, että yhteisen kannan hyväksymisen ohella olisi ryhdyttävä esimerkiksi seuraaviin toimiin:

   a) on estettävä vastuuttomat asesiirrot siten, että käytännesääntöjen ehtoja sovelletaan tiukasti sekä yrityksiin että kansallisiin asevoimiin;
   b) on estettävä aseiden laiton kauppa ilma- ja meriteitse; on parannettava ja sovellettava asekaupan valvontaa kehottamalla kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tehneet niin, sisällyttämään aseiden välityksen valvonnasta 23. kesäkuuta 2003 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2003/468/YUTP(1) tekstin ja hengen kansalliseen lainsäädäntöönsä;
   c) on tutkittava pikaisesti viimeaikaiset väitteet asesaartojen rikkomisesta;
   d) on estettävä Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) operaatioiden ja turvallisuusalan uudistusoperaatioiden sekä muiden EU-aloitteiden yhteydessä kerättyjen aseiden myynti yksityisille asevälittäjille ja aseiden siirrot tämän jälkeen muille väkivaltaisista konflikteista tai jännityksestä kärsiville alueille;
   e) on lisättävä avoimuutta ja parannettava käytännesääntöjä koskevan vuosikertomuksen yhteydessä EU:n jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatua;

5.   on vakuuttunut, että yhteisen kannan hyväksyminen aseiden vientiä koskevista Euroopan unionin käytännesäännöistä on olennaisen tärkeää puolustustarvikkeiden yhteisön sisäisiä siirtoja koskevan tulevan direktiivin asianmukaisessa täytäntöönpanossa ja tehokkaassa aseiden viennin valvonnassa;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 156, 25.6.2003, s. 79.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö