Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0137(AVC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0458/2008

Внесени текстове :

A6-0458/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0584

Приети текстове
PDF 260kWORD 32k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между ЕО и Мароко (присъединяване на България и Румъния) ***
P6_TA(2008)0584A6-0458/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (13104/2007 – COM(2007)0404 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0404),

–   като взе предвид текста на Съвета (13104/2007),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора, във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, изречение второ, и член 310 от Договора за ЕО (C6-0383/2008),

–   като взе предвид член 75, член 83, параграф 7 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A6-0458/2008),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и Кралство Мароко.

Правна информация - Политика за поверителност