Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0137(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0458/2008

Esitatud tekstid :

A6-0458/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0584

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 30k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
EÜ ja Maroko vahel sõlmitud Euroopa-Vahemere piirkonna leping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) ***
P6_TA(2008)0584A6-0458/2008

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa -Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel, protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (13104/2007 – KOM(2007)0404 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0404);

–   võttes arvesse nõukogu dokumenti (13104/2007);

–   võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lõigule koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikliga 310 (C6-0383/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A6-0458/2008),

1.   annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Maroko Kuningriigi valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika