Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0137(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0458/2008

Ingivna texter :

A6-0458/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0584

Antagna texter
PDF 192kWORD 66k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Europa-Medelhavsavtalet EG/Marocko (Bulgariens och Rumäniens anslutning) ***
P6_TA(2008)0584A6-0458/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (13104/2007 – KOM(2007)0404 – C6-0383/2008 – 2007/0137(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0404),

–   med beaktande av rådets text (13104/2007),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket jämfört med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 310 i EG-fördraget (C6-0383/2008),

–   med beaktande av artiklarna 75, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A6-0458/2008).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Marocko parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy