Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0215(AVC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0490/2008

Внесени текстове :

A6-0490/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0586

Приети текстове
PDF 264kWORD 32k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Република Хърватия ***
P6_TA(2008)0586A6-0490/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно сключване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Хърватия от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (15019/2008 – COM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и Комисията (COM(2007)0612),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, второ изречение и член 310 от Договора за ЕО (C6-0463/2008),

–   като взе предвид член 75, член 83, параграф 7, и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A6-0490/2008),

1.  Дава своето одобрение за сключване на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Хърватия.

Правна информация - Политика за поверителност