Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0215(AVC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0490/2008

Esitatud tekstid :

A6-0490/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0586

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 30k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
EÜ ja Horvaatia stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine) ***
P6_TA(2008)0586A6-0490/2008

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (15019/2008 – KOM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus (KOM(2007)0612);

–   võttes arvesse nõukogu esitatud nõusoleku taotlust vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teisele lausele koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikliga 310 (C6-0463/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A6-0490/2008),

1.   annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Horvaatia Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika