Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0215(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0490/2008

Ingivna texter :

A6-0490/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0586

Antagna texter
PDF 192kWORD 70k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Stabiliserings- och associeringsavtalet EG–Kroatien (Bulgariens och Rumäniens anslutning) ***
P6_TA(2008)0586A6-0490/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (15019/2008 – KOM(2007)0612 – C6-0463/2008 – 2007/0215(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2007)0612),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket jämfört med artikel 300.2 första stycket andra meningen och artikel 310 i EG-fördraget (C6-0463/2008),

–   med beaktande av artiklarna 75, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A6-0490/2008).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Kroatien parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy