Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0121(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0471/2008

Ingivna texter :

A6-0471/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0587

Antagna texter
PDF 189kWORD 69k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Avtal mellan EG och Indien om vissa luftfartsaspekter *
P6_TA(2008)0587A6-0471/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien om vissa luftfartsaspekter (KOM(2008)0347 – C6-0342/2008 – 2008/0121(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0347),

–   med beaktande av artikel 80.2 och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0342/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0471/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Indien parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy