Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0192A(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0499/2008

Esitatud tekstid :

A6-0499/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0588

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 30k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Euro võltsimise takistamine *
P6_TA(2008)0588A6-0499/2008

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (14533/2008 – C6-0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Nõuandemenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu eelnõu (14533/2008);

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0525);

–   võttes arvesse oma 17. juuni 2008. aasta seisukohta(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 123 lõiget 4, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0395/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 43 lõiget 1 ja artikli 55 lõiget 3;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0499/2008),

1.   kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb eelnõu oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0280.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika