Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0192A(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0499/2008

Ingivna texter :

A6-0499/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0588

Antagna texter
PDF 193kWORD 70k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Skydd av euron mot förfalskning *
P6_TA(2008)0588A6-0499/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (14533/2008 – C6-0395/2008 – 2007/0192A(CNS))

(Samrådsförfarandet – nytt samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets utkast (14533/2008),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0525),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 17 juni 2008(1),

–   med beaktande av artikel 123.4 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0395/2008),

–   med beaktande av artiklarna 51, 43.1 och 55.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0499/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra detta utkast eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, P6_TA(2008)0280.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy