Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0192B(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0503/2008

Внесени текстове :

A6-0503/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0589

Приети текстове
PDF 265kWORD 33k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (държави-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица) *
P6_TA(2008)0589A6-0503/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1339/2001 за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите-членки, които не са приели еврото за своя единна парична единица (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Процедура на консултация – подновена консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (14533/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0525),

–   като взе предвид своята позиция от 17 юни 2008 г.(1),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0481/2008),

–   като взе предвид член 51, член 43, параграф 1 и член 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0503/2008),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в проекта или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0280.

Правна информация - Политика за поверителност