Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0192B(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0503/2008

Texte depuse :

A6-0503/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2008 - 3.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0589

Texte adoptate
PDF 192kWORD 33k
Marţi, 16 decembrie 2008 - Strasbourg
Protecţia monedei euro împotriva falsificării (statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică) *
P6_TA(2008)0589A6-0503/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1339/2001 privind extinderea efectelor Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică (14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Procedura de consultare - consultare repetată)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Consiliului (14533/2008),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0525),

–   având în vedere poziția sa din 17 iunie 2008(1),

–   având în vedere articolul 308 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0481/2008),

–   având în vedere articolul 51, articolul 43 alineatul (1) și articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0503/2008),

1.   aprobă propunerea Consiliului;

2.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sa sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2008)0280.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate