Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0116(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0464/2008

Внесени текстове :

A6-0464/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.9

Приети текстове :

P6_TA(2008)0592

Приети текстове
PDF 262kWORD 32k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Разходи във ветеринарната област (кодифицирана версия) *
P6_TA(2008)0592A6-0464/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета относно разходите във ветеринарната област (кодифицирана версия) (COM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS))

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0358),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0271/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0464/2008),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност