Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0116(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0464/2008

Esitatud tekstid :

A6-0464/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.9

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0592

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 31k
Teisipäev, 16. detsember 2008 - Strasbourg
Kulutused veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon) *
P6_TA(2008)0592A6-0464/2008

Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (kodifitseeritud versioon) (KOM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS))

(Nõuandemenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0358);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0271/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0464/2008),

A.   arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.   kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika