Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0116(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0464/2008

Ingivna texter :

A6-0464/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.9

Antagna texter :

P6_TA(2008)0592

Antagna texter
PDF 191kWORD 70k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version)
P6_TA(2008)0592A6-0464/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till rådets beslut om utgifter inom veterinärområdet (kodifierad version) (KOM(2008)0358 – C6-0271/2008 – 2008/0116(CNS))

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0358),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0271/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0464/2008).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid parlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy