Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0167(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0469/2008

Ingivna texter :

A6-0469/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2008 - 3.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0593

Antagna texter
PDF 193kWORD 69k
Tisdagen den 16 december 2008 - Strasbourg
Medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt *
P6_TA(2008)0593A6-0469/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 december 2008 om förslaget till rådets direktiv om ändring av förordning (EG) nr  2182/2004 om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (KOM(2008)0514 VOL 1 – C6-0332/2008 – 2008/0167(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0514 VOL.1 ),

–   efter att ha hörts av rådet (C6–0332/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0469/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy