Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0168(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0470/2008

Внесени текстове :

A6-0470/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.11

Приети текстове :

P6_TA(2008)0594

Приети текстове
PDF 264kWORD 31k
Вторник, 16 декември 2008 г. - Страсбург
Медали и символи, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки *
P6_TA(2008)0594A6-0470/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2183/2004 за разширяване на прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евромонети, по отношение на неучастващи държави-членки (COM(2008)0514 VOL.II – C6-0335/2008 – 2008/0168(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0514 VOL.II),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0335/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0470/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност